Nieuws.jpg

Nieuws

Het is zover: het werk dat wij met onze samenwerkingspartners de afgelopen periode hebben verzet, heeft zich vertaald in een...
Door de coronacrisis is er een tekort aan stage- en leerwerkplekken voor mbo-ers ontstaan. Het aantal mbo-studenten dat in mei...
Het proces om tot een Regionaal Economisch Ambitiedocument 2020-2024 te komen is verdeeld in vijf fasen. Over deze...
Op 15 juni organiseerde RMC Rivierenland een bestuurlijke bijeenkomst voortijdig schoolverlaten. Hier besprak het RMC het...

Pagina 1 van 110  > >>

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke van de Goor
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief