Nieuws.jpg

Nieuws

Op 31 maart is de Regionale Energiestrategie (RES) in concept voorgelegd aan de colleges van de acht regiogemeenten. Hierna...
In onze vorige nieuwsbrief kon u lezen over de Regio Deal voor FruitDelta Rivierenland. De Ministerraad maakte op 14 februari...
De coronacrisis heeft ook geleid tot aangescherpte maatregelen rondom het aanbieden van zorg. Ons team Wmo/Jeugd krijgt veel...
In het programma MIRT-verkenning A2 Deil-Vught wordt gewerkt aan maatregelen om de files te verminderen op de A2 tussen de...

Pagina 1 van 105  > >>

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke van de Goor
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief