Nieuwsoverzicht

Woonmonitor Rivierenland gelanceerd tijdens congres

26 januari 2023

Op het congres Wonen en Bouwen lanceerden gedeputeerde Peter Kerris en wethouder Ans Mol de Woonmonitor Rivierenland. In deze monitor zie je via de laatst beschikbare cijfers hoe we er voor staan rondom bouwen en wonen in onze regio. Wat zijn de bouwplannen, hoeveel sociale huurwoningen zijn en worden er gebouwd, hoe ziet de woningmarkt er uit, wat is de bevolkingssamenstelling etc.? Op dit en meer geeft de Woonmonitor inzicht.

Middel om ons doel te halen

Gedeputeerde Peter Kerris en wethouder Ans Mol drukten op een grote rode knop om de woonmonitor te lanceren. Kerris: ‘We hebben grote ambities in deze regio. We willen 13.000 woningen bouwen tot en met 2030. Daarbij moeten we werken aan meer betaalbare woningen, de verduurzaming van onze woningvoorraad en de huisvesting van aandachtsgroepen. De woonmonitor helpt ons om tijdig bij te sturen.’

Durven en gunnen

Riek Bakker, gerenommeerd stedenbouwkundige en hoofdspreker op het congres Wonen en Bouwen gaf nog verdere inspiratie om onze grote opgave te halen. Zij hield een lofrede op durf, creativiteit en samenwerken aan de voorkant.
‘De opgave ligt er, de ambitie is uitgesproken. Nu komt het er op aan. Wat durven jullie met elkaar, wat gunnen jullie elkaar? Zorg dat je elkaars denkwijze leert begrijpen en elkaar leert vertrouwen. Want dit is een schitterend gebied, hou dat zo en ga voor kwaliteit. Niet alleen kwaliteit van wonen, maar ook van leven.’

De monitor is in samenwerking tussen de Regio Rivierenland, de regiogemeenten,  de Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland (SWR) en provincie Gelderland ontwikkeld voor alle partijen die betrokken zijn bij het woonbeleid in de regio: bestuurders, beleidsmakers, stakeholders en andere belangstellenden. Ook de financiële bijdrage van de RegioDeal FruitDelta Rivierenland heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de monitor.