Nieuwsoverzicht

Overstap van vmbo naar mbo

5 februari 2024

‘In de ideale wereld weet elke leerling op zijn 16e wat hij wil en schrijft hij zich op tijd in voor een passende mbo-opleiding. De vervolgopleiding is vervolgens goed voorbereid op de nieuwe leerling, ook als die bijvoorbeeld extra begeleiding nodig heeft,’ vertelt Yvonne Rijnen.

Yvonne is coördinator van het programma vsv (voortijdig schoolverlaten) in Rivierenland: ‘Een ideale wereld bestaat niet, maar we streven er wel naar om de overstap zo soepel mogelijk te laten zijn.’

Werkwijze voor een soepele overstap
Decanen van vmbo- en mbo scholen kwamen samen bij Regio Rivierenland om hier verder over te praten. Al jaren werken zij samen aan een goede overstap. Twee rode draden in hun werkwijze zijn:

  • Als een leerling zijn diploma heeft gehaald op de middelbare school, raakt hij daar uit beeld. De middelbare school monitort of de leerling zich heeft ingeschreven voor een vervolgopleiding. Als dat niet zo is, gaat er een seintje naar de doorstroomcoach of leerplichtambtenaar uit die gemeente.
  • Bij leerlingen die op het voortgezet onderwijs extra aandacht of begeleiding krijgen, wordt er gezorgd voor een warme overdracht. Even een telefoontje van de nieuwe mentor naar de oude.

Elke leerling wordt gezien
Het is duidelijk wat we samen willen en op hoofdlijnen loopt het ook prima, zo is de conclusie. Maar de devil is in de details. En daar gaat het vanmiddag over. Zo worden bijvoorbeeld de indicatoren besproken wanneer het handig is om een warme overdracht in te zetten. En hoe zorg je dat een leerling betrokken is bij de warme overdracht en op tijd toestemming geeft voor het delen van zijn Digitaal DoorstroomDossier? Goed om elkaar scherp te houden en te inspireren.

Vsv doet nog veel meer
‘Dit is slechts een van de projecten die vallen onder het vsv-programma,’ vertelt Yvonne. ‘We zijn op veel meer fronten bezig. Samen met scholen en andere partners willen we voorkomen dat leerlingen ongezien uitvallen van school en werk.’