Nieuwsoverzicht

Verantwoording zorgorganisaties

8 januari 2023

Van elke organisatie die in 2022 een overeenkomst heeft gesloten in het kader van de Wmo en/of Jeugdwet, ontvangt Regio Rivierenland graag de verantwoording.

Team Wmo-Jeugd van Regio Rivierenland coördineert het verantwoordings- en controletraject voor de zes regiogemeenten  Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en West Maas en Waal. 

Meer over de verantwoording