Onze diensten

Onze teams voeren gemeentelijke taken uit. Dit doen zij namens de gemeenten en zij leggen daarover aan de gemeenten verantwoording af. Met elke gemeente worden maatwerkafspraken gemaakt over welke taken tegen welke kosten worden uitgevoerd.

Icoon WMOjeugd

Wmo Jeugd

Wij werken samen aan kwaliteit en continuïteit van de zorg voor bewoners van Rivierenland.

Meer Wmo Jeugd
Icoon Inburgering

Inburgering

Samen met onze partners helpen wij inburgeraars op weg. 

Meer inburgering
Icoon Inkoop

Inkoop

Wij ondersteunen overheden bij aanbestedingen en andere inkooptrajecten. 

Meer inkoop
Icoon Leerplicht

Leerplicht

Ons team gunt zoveel mogelijk kinderen een startkwalificatie, voor een goede toekomst.

Meer leerplicht
Icoon RMC

Doorstroompunt

Het Doorstroompunt helpt jongeren die op school (dreigen) uit te vallen op weg naar een passende plek in de samenleving.

Meer Doorstroompunt
Icoon Socialerecherche

Sociale recherche

Wij sporen fraude op bij uitkeringen of zorggelden. Je kunt hier ook fraude melden.

 

Meer sociale recherche
Icoon Versis

Versis

Het beheerbureau van Versis draagt zorg voor de uitvoering van het speciaal taxivervoer.

Meer Versis
Icoon Fruitdelta

FruitDelta

In het krachtige samenwerkingsverband FruitDelta werken we aan brede welvaart voor onze regio.

Meer FruitDelta