Onze diensten

Namens gemeenten in Rivierenland voeren wij de volgende overheidstaken uit:

Leerplicht

Ons team gunt zoveel mogelijk kinderen een startkwalificatie, voor een goede toekomst.

Meer Leerplicht

Doorstroompunt

Het Doorstroompunt helpt jongeren (18+) die op school uitvallen.

Meer Doorstroompunt

Wmo-Jeugd

Wij voeren gemeentelijke taken uit voor goede Wmo- en Jeugdzorg. 

Meer Wmo-Jeugd

Inburgering

Samen met onze partners helpen wij inburgeraars op weg. 

Meer Inburgering

Versis

Het beheerbureau van Versis draagt zorg voor de uitvoering van  speciaal taxivervoer.

Meer Versis

Sociale Recherche

Wij sporen fraude op bij uitkeringen of zorggelden, voor een eerlijke samenleving.

Meer Sociale Recherche

Inkoop

Wij ondersteunen overheden bij aanbestedingen en andere inkooptrajecten. 

Meer Inkoop

FruitDelta

In het krachtige samenwerkingsverband FruitDelta werken we aan brede welvaart voor onze regio.

Meer FruitDelta