Over Regio Rivierenland

In Regio Rivierenland bundelen gemeenten hun krachten. Dat doen we met ongeveer 80 vaste collega’s en 40 collega’s binnen onze flexibele schil. Samen werken wij aan brede welvaart in de regio. 

Wat wij doen:

 

  • Met 7 diensten voeren we gemeentelijke taken uit, zoals leerplicht, inkoop, wmo-jeugd etc. 
  • Via onze programma’s en projecten in FruitDelta hebben we een aanjagende en faciliterende rol in regionale samenwerking op bijvoorbeeld de thema's wonen, economie, energie, arbeidsmigranten en mobiliteit. 
  • Binnen bedrijfsvoering ondersteunen we onze collega’s met vakmanschap en betrokkenheid, zodat zij hun werk goed kunnen doen.

De aansturing van deze drie onderdelen gebeurt door ons MT en het Dagelijks bestuur en Algemeen Bestuur. 

Werken bij ons

We zijn een groeiende organisatie en hebben regelmatig vacatures. Interesse? 

Werken bij

Open Overheid

Informatieverzoek, WOO verzoek, juridische achtergrond en lokale wet-en regelgeving. Dat alles vind je hier: 

Open Overheid
Foto Servaas Stoop

Ons bestuur

De leden van ons Dagelijks Bestuur en ons Algemeen Bestuur zijn eindverantwoordelijk voor het beleid van Regio Rivierenland. 

Ons bestuur

Financiën van Regio Rivierenland

In onze financiële stukken en (publieks)-verslagen vind je allerlei verdiepende informatie over onze organisatie. Ook zie je hoe de organisatie wordt bekostigd. 

Financien en bekostiging

Ontstaan Regio Rivierenland

Regio Rivierenland is in 1986 opgericht door een besluit van de gemeenteraden, colleges en burgemeesters van de gemeenten in het Gelderse Rivierengebied. 

Wat is een GR (gemeenschappelijke Regeling)?

Overheidsorganisaties kunnen ervoor kiezen om bepaalde taken samen te bundelen en gezamenlijk uit te voeren. Dat doen zij door middel van een Gemeenschappelijke Regeling. Regio Rivierenland is een Gemeenschappelijke Regeling van Rivierenlandse gemeenten.

Zie uitgeschreven organogram op www.regiorivierenland.nl/organogram