135Rd Kantoor Medewerkers

Over Regio Rivierenland

In Regio Rivierenland bundelen gemeenten hun krachten. Dat doen we met ongeveer 80 vaste collega’s en 40 collega’s binnen onze flexibele schil. Samen werken wij aan brede welvaart in de regio. 

Wat wij doen:

  • Met 7 diensten voeren we gemeentelijke taken uit, zoals leerplicht, inkoop, wmo-jeugd etc. 
  • Via onze programma’s en projecten in FruitDelta hebben we een aanjagende en faciliterende rol in regionale samenwerking op bijvoorbeeld de thema's wonen, economie, energie, arbeidsmigranten en mobiliteit. 
  • Binnen bedrijfsvoering ondersteunen we onze collega’s met vakmanschap en betrokkenheid, zodat zij hun werk goed kunnen doen.

De aansturing van deze drie onderdelen gebeurt door ons MT en het Dagelijks bestuur en Algemeen Bestuur. 

004Rd Kantoor Regiorivierenland
123Rd Kantoor Medewerkers

Werken bij ons

We zijn een groeiende organisatie en hebben regelmatig vacatures. Interesse? 

Werken bij
078Rd Reg Riv Medewerkers

Open Overheid

Informatieverzoek, WOO verzoek, juridische achtergrond en lokale wet-en regelgeving. Dat alles vind je hier: 

Open Overheid
Hans Beenakker (2)

Ons bestuur

De leden van ons Dagelijks Bestuur en ons Algemeen Bestuur zijn eindverantwoordelijk voor het beleid van Regio Rivierenland. 

Ons bestuur

Ontstaan Regio Rivierenland

Regio Rivierenland is in 1986 opgericht door een besluit van de gemeenteraden, colleges en burgemeesters van de gemeenten in het Gelderse Rivierengebied. Destijds heette het samenwerkingsverband  Intergemeentelijk Overlegorgaan Rivierenland (IOR). 

Zij richtten het samenwerkingsverband op vanuit de overtuiging dat het inwoners meer oplevert als je als gemeente op een aantal terreinen samenwerkt met andere gemeenten. De samenwerking zorgt dat gemeenten minder kwetsbaar zijn, betere kwaliteit leveren en mogelijk lagere kosten hebben. 

013Rd Kantoor Regiorivierenland

Financiën

Onze organisatie wordt bekostigd vanuit drie stromen:

  1. De bijdragen van gemeenten
  2. Inkomsten uit contractgestuurde dienstverlening
  3. Subsidies en externe gelden
Meer weten

Interessante documenten

In onze financiële stukken en (publieks)-verslagen vind je allerlei verdiepende informatie over onze organisatie.Interessante documenten
Organogram 2023