Nieuwsoverzicht

Inspiratie opdoen voor Maatschappelijk verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

18 maart 2024

‘We kunnen echt verschil maken. Asfalt, schoonmaak, sporthallen, verkeersborden, groenvoorziening etc. etc. Het wordt allemaal door overheden ingekocht. Stel dat we daarin nog meer letten op thema’s als inclusie, social return, circulariteit of klimaat; dan veranderen we toch een klein beetje de wereld.’

Sprekers Stephanie Steffers en Hans Bloemendaal van PIANOo namen ons vandaag mee in het hoe en wat van Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

De wil is er wel, zo geven de aanwezige inkoopadviseurs van gemeenten aan. De ambities vallen echter regelmatig van de tafel als de tijdsdruk en andere urgenties toenemen, is hun ervaring.  

Hoe zorg je dat je je ambities verwezenlijkt? Hoe krijg je vakspecialisten mee? Welke tools zijn er? En wat kun je leren van inspirerende voorbeelden uit de rest van het land? Deze vragen beantwoordden Stephanie en Hans tijdens de inspiratiesessie.

Heel kort een paar tips:

  • Zorg voor formele sturing (actieplan, besluitvorming, criteriatools, etc. gebruik ook tools als het ambitieweb hierbij)
  • Zet ook informele sturing in (breed draagvlak, sleutelfiguren, kennisdeling etc.)
  • Volg het op in je contractmanagemen Anders kan het bij loze beloften blijven hangen.
  • Maak gebruik van het living lab rivierenland, dat kan een springplank zijn voor verdere samenwerking hierin
  • Organiseer themabijeenkomsten voor vakspecialisten uit de regio, bijvoorbeeld over asfalt inkopen.


Ludolf van Lith  Rianne Koetsier en Ilse Visée  sloegen voor deze bijeenkomst hun handen ineen. Zo konden we vanuit verschillende netwerken en verschillende perspectieven mensen bij elkaar brengen.