Nieuwsoverzicht

Actietafel: voor vastgelopen casussen

22 oktober 2023

Soms kom je even niet verder. Je maakt je zorgen om een jongere die vastgelopen is op school en daarbuiten, maar je krijgt geen beweging in de situatie. De gebruikelijke wegen heb je afgelopen en de standaardacties geprobeerd.

Je kunt dan extra denkkracht inschakelen van mensen die er vanuit een andere invalshoek naar kijken. Samen door de dagelijkse routines en processen heen breken en kijken wat er nog wél kan. Dat is in een notendop wat er gebeurt tijdens de Actietafel.

Drie deelnemers in overleg bij de Actietafel


Een complexe situatie ontrafelen
Professionals komen eens in de zes weken samen om elkaar te helpen en daar zelf ook weer van te leren. Een van hen vertelt op deze dinsdagochtend het verhaal* van een meisje waarbij allerlei verwarring is ontstaan. Er zijn verschillende diagnoses gesteld door verschillende psychiaters en er is geen eenduidigheid over gewenste medicatie. De familie wil haar graag snel weer op school terug zien, de school denkt dat ze daar nog niet klaar voor is. Het meisje zelf is soms aanspreekbaar en leeft andere keren totaal in haar eigen wereld. Cultuurverschillen maken het geheel niet eenvoudiger.

De volgende stap
‘Wat doet het meisje eigenlijk overdag nu ze niet naar school gaat? Welke zorg is er rondom haar?’ Met zulke vragen proberen de aanwezigen de situatie iets beter te begrijpen. Dan neemt gespreksleider Bart van Kessel het woord: ‘Het is een situatie waar veel partijen betrokken zijn en het toch vast lijkt te lopen. Waar zitten aanknopingspunten voor de eerstvolgende stap? Hoe kom je één stap verder?

Brainstorm buiten je eigen box
De 21 aanwezigen hebben zich verspreid in kleine groepjes. Het geroezemoes van mensen van leerplicht, jeugdbescherming, het Doorstroompunt (voorheen RMC), de GGD, jongerenwerk, een psychologenpraktijk, het wijkteam en zorgcoördinatoren van verschillende scholen vult de ruimte. Zij zoeken naar een eerste stap, zonder zich te laten hinderen door praktische punten. Vervolgens haalt Bart het net op bij de verschillende groepjes.

Wie pakt de regie?
Na een aantal goede eerste ideeën, scherpt gespreksleider Bart het nog een beetje verder aan. ‘Wie is nu de aangewezen partij om deze eerste stap te zetten, wie pakt de regie?’. Hij daagt de aanwezigen uit om niet direct naar degene met de aangewezen rol te wijzen, omdat iemand uit een andere hoek in deze specifieke situatie wellicht geschikter zou kunnen zijn. Ook dat levert interessante opties op, Niet direct concrete oplossingen, wel ideeën en voorzetten hoe hier anders en met ruimte mee verder te kunnen.

Naar huis met mogelijkheden
Met de denkkracht en creativiteit van de groep kan de inbrenger naar huis met meer mogelijkheden dan ze hiervoor zag. Bij de volgende Actietafel zal ze vertellen of en hoe de situatie inderdaad in beweging is gekomen. De kracht van de Actietafel in praktijk.

 

* met toestemming