Nieuwsoverzicht

Sociale Recherche opent digitaal fraudemeldpunt

16 november 2023

In Rivierenland is nu een digitaal fraudemeldpunt geopend. Daarop kunnen inwoners hun vermoedens van fraude melden. De melding wordt vervolgens door ons in onderzoek genomen of doorverwezen naar een van de partners.

De Sociale Recherche spoort misbruik van gemeenschapsgeld op
Het fraudemeldpunt richt zich specifiek op fraude ten koste van de overheid. Vanuit de overheid is er een sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben. Dat is goed geregeld in Nederland en wij betalen er allemaal aan mee. Van dit gemeenschapsgeld mag geen misbruik worden gemaakt. Dat is een aanslag op de rechtvaardigheid en op de gemeentekas.

Daarom spoort de Sociale Recherche fraude op bij uitkeringen of zorggelden. Denk bijvoorbeeld aan zorgaanbieders die zorg declareren die ze helemaal niet leveren. Of iemand die onterecht een bijstandsuitkering ontvangt terwijl hij gewoon werkt of samenwoont met iemand zonder dit te melden.


Van handgeschreven brief naar digitaal meldpunt
De coördinator van het team Sociale Recherche geeft aan: ‘De verzoeken tot onderzoek komen nu veelal van medewerkers van uitkeringsinstanties van gemeenten, politie en het UWV.
Maar ook van inwoners krijgen wij wel eens brieven waarin fraude gemeld wordt. We denken dat de burgers veel meer weten maar dit lastig vinden om te melden. Met dit digitale meldpunt willen we het onze inwoners wat makkelijker maken om fraude, eventueel anoniem, te melden.’

Het meldpunt is te vinden op www.regiorivierenland.nl/fraudemeldpunt

Meer zien? Omroep Gelderland kwam langs om een filmpje van Sociale Recherche te maken.