Nieuwsoverzicht

Complexe zorgvragen

7 februari 2024
  • ‘We zien dat je hulp nodig hebt, maar wij zijn niet gespecialiseerd op de combinatie eetproblemen, autisme en verslaving.’ 
  • ‘We hebben alles gedaan wat we konden, maar binnen de reguliere zorgpaden hebben wij nu geen opties meer.’

Soms past een complexe zorgvraag van een jongere niet in het reguliere systeem wat we samen ingericht hebben. Dat betekent niet dat we deze jongeren tussen wal en schip willen laten belanden, ook voor hen willen we er zijn. Het Regionaal ExpertTeam (RET) helpt daarbij, zij geven advies op de complexe en vastgelopen casussen. Het RET is een team van bevlogen collega’s van verschillende zorgaanbieders die over hun eigen organisatie en aanbod heen kijken.

Werkwijze bestendigen en versterken
Vandaag ondertekenden acht gemeenten, acht zorgaanbieders en drie GI’s in Rivierenland het RET-convenant, waarin we deze werkwijze willen bestendigen en versterken. In het convenant staat wat we van elke partij verwachten. Ook ondertekenden alle partijen dat we in het RET tot een gezamenlijk en zwaarwegend advies komen.

Wethouder Jan de Geus van West Betuwe (tevens voorzitter RET stuurgroep) licht toe: ‘Het is goed dat we met dit convenant deze werkwijze doorzetten en versterken, een beetje kracht erbij. De handtekening zelf zal niet het verschil maken, maar het is het uitgesproken gezamenlijke commitment voor jongeren met complexe zorgvragen wat het verschil maakt.’

Mijlpaal
Het RET begon twee jaar geleden als pilot. Jantien Jongepier (voorzitter van het RET):
‘We hebben in de evaluatie gemerkt dat we vastgelopen casussen echt vlot kunnen trekken. Alle betrokken partijen zijn zich ervan bewust dat we bij de zeer complexe casussen alleen tot een oplossing kunnen komen met creativiteit, lef en de wil om het met elkaar te doen. Dat is dan ook waar we vandaag de handtekening voor gezet hebben.’