Nieuwsoverzicht

Bijeenkomst 'wat is nog normaal?'

14 februari 2023

Huisartsen, jeugdartsen, POH’s en andere professionals uit het medische domein kwamen in Culemborg bij elkaar voor een interactieve bijeenkomst over het thema ‘normaliseren’. Samen werd gesproken over wat normaliseren betekent en hoe deze professionals het in de praktijk kunnen toepassen.

Wanneer verwijs je naar de GGZ en wanneer niet? Wat is ‘normaal’ in de ontwikkeling van kinderen en jongeren? Er werden inspirerende presentaties gegeven door Daniel Muller (GGD Gelderland Zuid), Wouter Staal (Karakter) en Ingrid Houtman (kaderhuisarts GGZ). Het ging over planten met ADHD, normaal dat steeds schaarser wordt en het belang van variatie.

De bijeenkomst werd georganiseerd door Mura Zorgadvies, Zorggroep Gelders Rivierenland, Eerstelijnscentrum Tiel en de gemeenten uit de Regio Rivierenland.

Meer informatie vind je op de website van Mura.