Nieuwsoverzicht

Per 1 juli 2023 verandert het zorglandschap in Rivierenland

14 juni 2023

De afgelopen twee jaar vond een grote aanbesteding plaats voor Wmo en jeugdzorg in Rivierenland. Per 1 juli 2023 gaan de nieuwe contracten in. Hiermee gaan we een periode in waarin het zorglandschap gaat schuiven en veranderen. 

Nieuwe website
Op onze nieuwe website sociaaldomeinrivierenland.nl staan de nieuwe contracten, aanbieders en tarieven. Zorgaanbieders, verwijzers en gemeenten kunnen daar allerlei informatie vinden over de nieuwe situatie per 1 juli. 

Overgangsregeling
De nieuwe inkoopcontracten gaan in op 1 juli 2023, maar dat betekent niet dat op die datum niet-gecontracteerde zorgaanbieders direct moeten stoppen. Met een ruime overgangsregeling van een jaar zorgen we voor een zachte landing. Zo merken cliënten zo min mogelijk van deze verandering.

Aanleiding en doel aanbesteding
We willen dat cliënten in onze regio goede en doelgerichte zorg krijgen, bij welke aanbieder ze zich ook aanmelden. Nu contracten tussen gemeenten en zorgaanbieders afliepen, konden we in de nieuwe aanbesteding nog sterker insteken op kwaliteit, met kwaliteitseisen als systemisch en doelgericht werken. 

Verwachtingen op lange termijn
We verwachten dat de gegunde zorgaanbieders een goed en dekkend zorgaanbod kunnen bieden aan cliënten in onze regio. Doordat we expliciet maken wat we van een zorgaanbieder verwachten, is helder geworden welke aanbieders in staat zijn om dat te leveren. We zien mooie voorbeelden in de inschrijvingen waar we heel enthousiast van worden en we gunnen onze inwoners die kwaliteit van zorg.

Het zal de aankomende tijd best even zoeken zijn samen, met alle veranderingen die dit met zich meebrengt maar we hebben vertrouwen in de nieuwe/vernieuwde samenwerking met zorgaanbieders in onze regio.