Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

Regio Rivierenland is het samenwerkingsverband van acht gemeenten in de Tielerwaard, de Culemborgerwaard, de Betuwe, de Bommelerwaard en het westen van het Land van Maas en Waal. De gemeenten zijn Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Regio Rivierenland ondersteunt de samenwerking van gemeenten. In een werkgebied met bijna 250.000 inwoners is heel wat efficiencywinst en voordeel te halen. En dat krijgen we voor elkaar door samen te werken!

Regio Rivierenland is het overheidsonderdeel van Fruitdelta Rivierenland, een overkoepelende samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs, onderzoek en ondernemende inwoners. Fruitdelta Rivierenland heeft als doel om onze economische speerpunten Agribusiness, Economie en Logistiek en Recreatie en Toerisme te stimuleren en te versterken. Weten waarop wij ons richten om Rivierenland verder te ontwikkelen en te versterken? Lees ons magazine >>

Sterke gemeenten werken samen!

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Gerdo van Grootheest_Culemborg_Rivierenland.jpeg
Ook dit jaar vindt weer de verkiezing tot Beste Bestuurder van het afgelopen jaar plaats. Er zijn bestuurders genomineerd voor...
Projecten
Poster RSV_dec 2018.png
Het rapport Ontwerp Ruimtelijke Strategische Visie (RSV) is op 18 december aangeboden aan de colleges van onze samenwerkende...
CG Dienstverlening
jeugdhulp.jpeg
Deze bijdrage voor de periode 2019-2021 is bedoeld om jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar...
Speerpunt Economie en Logistiek
Werkgeversprijs RW POA ea.png
Wie is de meest inclusieve werkgever van Rivierenland? Welk bedrijf is een inspirerend voorbeeld en neemt haar...
Speerpunt Agribusiness
De Krenkelaar publieksprijs Beste Cider.png
De Betuwse Krenkelaar van De Fruitmotor heeft de publieksprijs ontvangen voor Beste Cider van Nederland. Deze ciderwedstrijd...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Netwerkbijeenkomst_Jan de Boer.jpg
Kun je als toeristisch-recreatief ondernemer geld verdienen met cultureel erfgoed in de regio FruitDelta Rivierenland? En hoe?...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

De regio in beeld

Documentaire over het nut en de noodzaak van breedband als basisvoorziening voor iedereen in Rivierenland.

>> meer