Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

Sterke gemeenten werken samen

Regio Rivierenland is het samenwerkingsverband van acht gemeenten in de Tielerwaard, de Culemborgerwaard, de Betuwe, de Bommelerwaard en het westen van het Land van Maas en Waal. De gemeenten zijn Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Regio Rivierenland ondersteunt de samenwerking van gemeenten. In een werkgebied met bijna 250.000 inwoners is heel wat efficiencywinst en voordeel te halen. En dat krijgen we voor elkaar door samen te werken!

Daarnaast is Regio Rivierenland het overheidsonderdeel van FruitDelta Rivierenland, een overkoepelende samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek, organisaties en ondernemende inwoners. FruitDelta Rivierenland heeft als doel om onze economische speerpunten Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme te stimuleren en te versterken.

Weten waarop wij ons richten om Rivierenland verder te ontwikkelen en te versterken? Lees ons magazine >>

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Poster RSV_dec 2018.png
Deze zomer is een eerste concept versie van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda opgeleverd. Op advies van de Bestuurlijke...
Projecten
Fietsroute.jpg
Binnen Regio Rivierenland bestaat de ambitie om de fietsverbinding langs de A2 te versterken. Meer zuidelijk wordt hieraan al...
CG Dienstverlening
Toekomstcoaches Rivierenland 6.jpg
Rondom het thema sociale steun gingen 37 professionals in de basis- en jeugdhulp online in gesprek op 12 juli. Vanuit ervaring...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistics-Valley-1024x625.png
Scholengemeenschap KWC in Culemborg is op 4 oktober de startlocati e van de Week van de Logistiek in Rivierenland. De...
Speerpunt Agribusiness
Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat vrijdag 10 september netwerkorganisatie -en FruitDelta samenwerkingspartner-...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Rivierenland.jpg
Samenwerking aan Gelders dekkend routenetwerk bekrachtigd     Provincie Gelderland, Stichting Achterhoek Toerisme,...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.