Nieuwsoverzicht

Inburgeren doe je niet alleen

14 februari 2023

Inburgeren doe je niet alleen. Vandaag ontmoetten circa 50 mensen elkaar in de Pluk in Geldermalsen om over de samenwerking rondom inburgeraars in Rivierenland te praten.

Invulling van de dag
Met aanwezigen van allerlei partnerorganisaties en de acht gemeenten voerden we zinvolle gesprekken. Werner van den Broek (MT-lid Regio Rivierenland) vertelde plenair over de voorgenomen acties. Vervolgens bespraken we in subgroepen wat er nodig is om de voorgenomen acties succesvol te laten zijn én welke overige acties moeten gebeuren.

Vervolg
In de subgroepen zijn verschillende onderwerpen ingebracht die regionaal om aandacht en verbetering vragen. We hebben deze verbeterpunten geclusterd en ondergebracht bij de volgende nog te vormen projectgroepen:

  • Projectgroep Kinderopvang
  • Projectgroep Financieel Ontzorgen
  • Projectgroep Verduidelijking werkprocessen, taken en verwachtingen
  • Projectgroep Ontmoeting
  • Projectgroep bevordering combinatie inburgering en participatie
  • Projectgroep Cultuursensitiviteit
  • Projectgroep verbinding gemeentelijke dienstverlening

Aan al deze punten willen we de komende maanden aandacht geven. De aanpak heeft een sterk oplossingsgericht karakter. Voor meer informatie kun je contact opnemen met regiocoördinator Ruud Schalken: rschalken@regiorivierenland.nl