Nieuwsoverzicht

Terugblik Overlegtafel Wmo

19 juni 2024
Je hebt elkaar nodig voor goede zorg in de regio. Daarom nodigen we zorgaanbieders, leveranciersmanagement en gemeenten uit rondom specifieke thema’s.

In deze overlegtafel keken we samen naar specialistische begeleiding Wmo. Denk dan aan begeleiding voor mensen die vanwege beperkte zelfredzaamheid thuis ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld vanwege psychische of verslavingsproblematiek. In onze regio krijgen circa 1000 mensen deze zorg.

Geen acute problemen, wel ruimte voor verbetering

We hadden een ochtend vol stellingen en verdiepende gesprekken. Na het prioriteren van verbeterpunten hebben we deze vertaald naar concrete acties. Acute problemen zien we niet, wel ruimte voor verbetering.

Wat kan er beter? Een voorbeeld:
Bij een cliënt die gebruik maakt van specialistische begeleiding kan op de achtergrond een specifieke psychiatrische aandoening meespelen. Dat kan vragen om een net iets andere aanpak.
 
Het is niet vanzelfsprekend dat kennis over iedere mogelijke problematiek bij een aanbieder aanwezig is. Consultatie en advies kan dan een uitkomst bieden. De vraag die tijdens de overlegtafel is gesteld, luidt: 'Wat mogen de aanbieders als concullega’s verwachten van elkaar (‘informele’ collegiale consultatie) en in welke situaties wordt een ‘formeel’ product consultatie en advies gemist?

Deze en andere verbeterpunten pakken we de komende maanden samen verder op.