1. Fruitdelta Zonsopkomst
Nieuwsoverzicht

Deze projecten krijgen geld van RSF

21 december 2022

Innovatieve projecten komen van de grond in Rivierenland

Het dagelijks bestuur van de FruitDelta Rivierenland heeft aan acht projecten een bijdrage uit het Regionaal StimuleringsFonds (RSF) toegekend. Met dit fonds stimuleert FruitDelta Rivierenland ondernemers en ondernemende inwoners om met hun ideeën bij te dragen aan de ontwikkeling van Rivierenland. De gehonoreerde projecten hebben een gezamenlijke projectomvang van 679.666 euro en hebben samen een toekenning van 171.000 euro ontvangen. Voor iedere euro uit het RSF komt bijna 3 euro elders vandaan.

Hans Beenakker, voorzitter van de Economic Board, dat de ingediende projecten heeft beoordeeld, is verheugd met de kwaliteit van de initiatieven van ondernemende Rivierenlanders. “Het zijn onzekere tijden. Je zou kunnen denken dat ondernemers terughoudend zijn, maar er zijn juist mooie ideeën ingediend. Ik denk dat alle indieners van projecten complimenten verdienen voor hun enthousiasme en doorzettingsvermogen.”

Bovengemiddelde score Het Economic Board heeft de projecten beoordeeld op de criteria innovatie, regionale spin-off en regionale uitstraling. Daarnaast moesten de projecten ook bovengemiddeld scoren op één of meer van de 19 opgaven uit het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025.

Hans Beenakker: “De voorganger van het RSF, het regionaal investeringsfonds heeft al een flinke innovatieve impuls gegeven in onze regio. We zijn blij dat deze, nog meer op resultaat gerichte benadering, ook werkt.”

Gehonoreerde projecten Van de acht gehonoreerde projecten zijn er vier die haalbaarheid van een idee nader onderzoeken. De andere vier zijn uitvoeringsprojecten.

Uitvoeringsprojecten

 1. Archeohotspot en nieuwe vaste presentatie archeologie
  Aanvrager: Stichting Vrienden van Flipje Museum (Tiel)
  Beoogd eindresultaat: Realiseren van een Archeohotspot, archeolab en een nieuwe vaste opstelling van de archeologie
 2. Kermiskoek 2.0
  Aanvrager: Kermiskoek 2.0 VOF (Tiel)
  Beoogd eindresultaat: Behoud immaterieel erfgoed; de Tielsche Kermiskoek
 3. Mobiele stroop- en siroopstokerij
  Aanvrager: Stichting Het Appelland (Elst)
  Beoogd eindresultaat: Milieuvriendelijk gesloten stroopstoker, de overblijvende pulp wordt compost
 4. Zon + peren Wadenoijen
  Aanvrager: Rini Kusters (Wadenoijen)
  Beoogd eindresultaat: Businesscase voor de combinatie van perenteelt overdekt met zonnepanelen (2,2 ha)
RSF Boom Logo Verkleind (1)

Projecten ‘Onderzoek naar haalbaarheid’

 1. Bewustwording circulair materiaalgebruik
  Aanvrager: De Verschilmakerij bv (Varik)
  Beoogd eindresultaat: Ontdekken en ervaren dat grondstof inzamelen er concreet toe doet
 2. Green Steel
  Aanvrager: De Verschilmakerij bv (Varik)
  Beoogd eindresultaat: Hergebruik van afgekeurde lichtmasten als basismateriaal voor buitenmeubilair onderzoeken
 3. Kokoshout
  Aanvrager: Co-Hear (Geldermalsen)
  Beoogd eindresultaat: Testen uitvoeren om de geschiktheid voor duurzame toepassingen in de woningbouw te toetsen
 4. Ons ei, het ei van dichtbij haalbaarheidsonderzoek
  Aanvrager: Biologisch Pluimveebedrijf de Zwaanheuvelhoeve VOF (Boven-Leeuwen)
  Beoogd eindresultaat: Haalbaarheid franchiseconcept ‘Ons ei, het ei van dichtbij’

Voeding door de acht gemeenten
Het Regionaal Stimuleringsfonds wordt gevoed door de acht gemeenten uit Rivierenland met als doel brede welvaart in de regio te stimuleren. De fondsdonatie per gemeente betreft 2 euro per inwoner. In totaal is er bijna 500.000 euro beschikbaar. Er komt in het voorjaar 2023 een nieuwe ronde om projecten in te dienen.