Pexels Max Fischer 5212665

Leerplicht voor ouders en leerlingen

De leerplichtambtenaren voor de gemeenten Buren, Neder-Betuwe, West Maas en Waal, West-Betuwe en Zaltbommel zetten zich in voor jongeren en kinderen. Je kunt als ouder/verzorger of als jongere bij ons terecht met al je vragen over de leerplicht. Dit kan vrijblijvend ter advies of als je een vraag of hulp nodig hebt.

Alle jongeren in Nederland zijn vanaf hun 5e levensjaar leerplichtig en hebben recht op onderwijs. Jongeren zijn leerplichtig tot hun 16e levensjaar en zijn daarna kwalificatieplichtig tot hun 18e levensjaar. Ons team zet zich in voor het leerrecht van elke jongere. Op deze website vind je allerlei informatie vinden over zorg, verzuim, vrijstellingen en verlof

18+

Maak kennis met ons team

Elk kind heeft recht op een mooie toekomst. Een startkalificatie helpt daarbij. Daar zetten wij ons elke dag voor in.

041Rd Regio Rivierenland
Lotte Grotenhuis Leerplichtambtenaar
120Rd Regio Rivierenland
Marieke Soetekouw Teammanager Leerplicht en RMC msoetekouw@regiorivierenland.nl
Kantoor Met Vlaggen
Contact met Team Leerplicht

Bezoekadres
Heb je een afspraak op ons kantoor? Ons adres is:
Burgemeester van Lith de Jeudelaan 3
4001 VK Tiel

Algemeen nummer en mailadres
Je kunt Team Leerplicht bereiken via het algemene nummer 0344-638505 of leerplicht@regiorivierenland.nl

Gegevens 
Stuur je een e-mail naar team Leerplicht? Vermeld dan altijd deze gegevens: naam en telefoonnummer en de volledige naam en adres van het kind zoals opgenomen in de Gemeentelijke Basisregistratie (dus de officiële naam en woonplaats van het kind).

Overzicht leerplichtambtenaar per gemeente