Pexels Max Fischer 5212665

Leerplicht

Voor ouders en leerlingen

Onze leerplichtambtenaren zetten zich in voor jongeren en kinderen uit de gemeenten Buren, Neder-Betuwe, West Maas en Waal, West-Betuwe en Zaltbommel. We geven graag (vrijblijvend) advies of hulp. 

Wij zetten ons dagelijks in voor leerplichtige kinderen van 5-16 jaar oud. We zijn er ook voor jongeren tot 18 die nog geen diploma havo, vwo of mbo-2 of hoger hebben. Jongeren vanaf 18 kunnen terecht bij ons Doorstroompunt. Want elke jongere heeft recht op ontwikkeling en onderwijs. 

Neem contact op met ons team

Wij zetten ons elke dag in voor het leerrecht van kinderen.

Marieke foto
Marieke Soetekouw Teammanager Leerplicht en Doorstroompunt msoetekouw@regiorivierenland.nl