Verhalenoverzicht

Oog voor het ongeziene zusje

7 januari 2023

Katja en Christian

Christian is 14 jaar en zit op de middelbare school. Hij lijkt een normale jongen maar heeft veel last van paniekaanvallen waardoor hij begin van het schooljaar vaak afwezig is. Omdat hij meer dan gebruikelijk ziek wordt gemeld, zoeken zijn ouders hulp bij de gemeente. De medewerker van de gemeente neemt contact op met de leerplichtambtenaar om de zorgen te bespreken. Samen met school wordt er gekeken hoe ze Christian het beste kunnen helpen zodat hij zijn schoolgang weer kan oppakken. Er wordt een plan gemaakt en Christian krijgt vanuit de gemeente hulpverlening aangeboden. Dankzij dit plan kan hij in alle rust zijn schoolwerk opbouwen en in zijn eigen tempo de schoolgang hervatten.

Het (on)geziene zusje
Christian heeft ook een jonger zusje van 10, Katja. Zij is niet bekend bij leerplicht of bij de hulpverlening maar haar ouders geven aan dat ze regelmatig last heeft van buikpijn en hoofdpijn en ze veel spanning ervaart. De leerplichtambtenaar neemt contact op met de basisschool om te vragen hoe het met Katja op school gaat. Haar leerkracht vertelt dat Katja steeds vaker afwezig is door ziekte en zich terugtrekt in de klas. De school vond dit nog geen reden om hulp in te schakelen maar de leerplichtambtenaar vraagt toch een overzicht van Katja’s aanwezigheid op. In dit overzicht is te zien dat Katja de afgelopen tijd meer dan 30% van haar lessen heeft gemist en erg vaak ziek wordt gemeld.

Hulpverlening voor het hele gezin
Omdat Katja vaak wordt ziekgemeld, besluit de leerplichtambtenaar, in overleg met school en ouders, om Katja bij de schoolarts te laten langsgaan. Bij de schoolarts vertelt Katja dat haar hoofdpijn en buikpijn erger zijn geworden sinds er veel aandacht naar haar grote broer gaat. Katja is namelijk bang dat zij ook paniekaanvallen gaat krijgen en voelt zich minder gezien door haar ouders. In een overleg met alle betrokken partijen wordt besloten om hulpverlening voor het hele gezin, naast die van Christian, in te zetten. De hulpverlener helpt de ouders om hun aandacht goed te verdelen tussen de kinderen en leert Katja hoe zij met haar angsten en emoties om kan gaan.
Na enkele weken volgt een evaluatiemoment. Ouders en Christian vertellen dat het gelukkig steeds wat beter met hem gaat. De rust op school en ook de hulpverlening lijken hem goed te doen. Ook voor Katja geeft dat rust.