Terug

Leerplicht en zorg

Verzuim staat niet altijd op zichzelf, vaak zijn er op meerdere vlakken zorgen. Bij sommige complexe situaties waar een jongere zorg nodig heeft, kan het onderwijs op de tweede plaats komen. Doordat de leerplichtambtenaar mee denkt, wordt gezorgd dat het recht op onderwijs gezien en bewaakt blijft.

Daarnaast sluiten wij aan op het ZAT (Zorg Advies Team) op alle middelbare scholen binnen onze gemeenten. Tijdens deze overleggen worden jongeren besproken waar (beginnende) zorgen over zijn.

Door onze betrokkenheid zijn deze jongeren eerder in beeld en kan er beter gehandeld worden in het belang van de jongere. Wij willen elke jongere helpen om hun schoolgang met een diploma af te sluiten.

Zit je in een situatie waarbij je denkt dat onze betrokkenheid gewenst is, neem dan contact op.

Contact met Leerplichtambtenaar
JVG 4689