Verhalenoverzicht

Bureau Halt is voor Anna het begin van een nieuwe weg

7 januari 2023

Eerste waarschuwing
Anna zit op de middelbare school en heeft al eerder in het schooljaar een aantal uur gespijbeld. Daarom heeft de school haar gemeld bij de leerplichtambtenaar en is ze op gesprek geweest op het gemeentehuis. Hier heeft ze toen een officiële waarschuwing gekregen en zijn er afspraken gemaakt. De leerplichtambtenaar heeft Anna verteld dat zij verantwoordelijk is voor haar schoolgang en dat als ze blijft spijbelen bij een nieuwe melding de consequentie kan zijn dat ze naar Bureau Halt moet. Ook de hulpverlening is al betrokken bij Anna en haar gezin en de hoop is dat zij met deze brief haar schoolgang weer weet op te pakken.

Bureau Halt
Tijdens het gesprek vraagt Anna aan de leerplichtambtenaar wat Bureau Halt eigenlijk is. Er wordt haar verteld dat ze het kan zien als een educatieve taakstraf en dat zij hierdoor niet in het strafrechtelijke kader komt. Oftewel door Bureau Halt kan Anna voorkomen dat er een proces-verbaal tegen haar wordt opgemaakt. Een verwijzing naar Bureau Halt is wel éénmalig en kan alleen als Anna en haar ouders hiermee instemmen.

Nieuwe melding
Drie maanden later krijgt de leerplichtambtenaar helaas een nieuwe melding binnen van de school omdat Anna is blijven spijbelen. Ook wordt ze erg vaak ziekgemeld en blijkt haar vader niet in staat om zijn dochter naar school te krijgen. De leerplichtambtenaar vertelt Anna en ouders dat gezien de zorgen en omstandigheden deze in overleg gaat met het Openbaar Ministerie en Bureau Halt om te kijken of het Halt traject passend is. Als een jongere meer dan 60 uur afwezig is geweest zonder reden, wordt er aan het Openbaar Ministerie gevraagd of een Halt traject kan. In dit geval wordt er akkoord gegeven om Anna naar Bureau Halt te verwijzen.

Opmaken proces-verbaal Halt
Anna en vader worden opgeroepen voor het ondertekenen van het proces-verbaal Halt. Dit wordt gedaan met de leerplichtambtenaar en de BOA. Tijdens het gesprek vertelt Anna dat zij inmiddels op de wachtlijst staat voor hulpverlening. Vader bevestigt dat de zorgen zijn toegenomen en er een incident is geweest in de afgelopen weken. Het is van belang dat Bureau Halt op de hoogte gesteld wordt hiervan. De leerplichtambtenaar vertelt Anna dat de medewerkers van Bureau Halt meedenken met haar schoolgang maar ook met haar gezinssituatie en eigen welzijn.

Positief afloop bericht
Een tijdje later krijgt de leerplichtambtenaar bericht dat Anna haar Halt traject positief heeft afgesloten. Anna heeft zich ingezet én met hulp van Bureau Halt een nieuwe, passende studie gevonden. De hulpverlening zal nauw contact hebben met de nieuwe opleiding en meedenken wat haalbaar is voor Anna. Anna heeft inzicht gekregen in haar gedrag en wat zij eraan kan doen om de keuze te maken om wel naar school te gaan.