094Rd Kantoor Medewerkers
Terug

Een open overheid

Een transparante overheid waarbij overheidsinformatie beter vindbaar en uitwisselbaar is. Eenvoudige en goed beschikbare informatie die goed bewaard wordt. Dat zijn de doelen van de Wet open overheid (Woo) die sinds 1 mei 2022 geldt en wij staan daar volledig achter. 

Stukken en beslissingen bekijken Via Notubizz zie je de vergaderkalender van onze besluitvormende vergaderingen (zoals het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur). Bijbehorende stukken vind je daar bij de toelichting.  

Openbare vergaderingen De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar, je kunt die volgen via Teams. De Teams-link vind je bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering in Notubiz.

Direct naar Notubiz

Indienen informatieverzoek of Woo-verzoek


Informatieverzoek
Zoek je informatie? Misschien hebben wij dat al openbaar gemaakt. Kijk daarom eerst even elders op onze website of op de website van het samenwerkingsplatform Fruitdelta Rivierenland.

Kun je niet vinden wat je zoekt? Dien dan een informatieverzoek in via info@regiorivierenland.nl of via 0344 638 555. Ons contactpersoon stuurt dan een reactie.

Woo-verzoek De Woo verplicht de overheid zo veel mogelijk informatie uit zichzelf openbaar te maken en te publiceren. Met een Woo-verzoek, vraag je ons om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken, niet alleen voor jezelf, maar voor iedereen.

Zo dien je een Woo verzoek in Woo dossiers

Juridische achtergrond van Regio Rivierenland

De taken en bevoegdheden van Regio Rivierenland zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland (GR). Dit is een besluit van de bestuursorganen van 8 gemeenten in het Gelders rivierengebied op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Regio Rivierenland is een openbaar lichaam (publiekrechtelijke rechtspersoon).

De gemeentebesturen hebben Regio Rivierenland bepaalde taken gegeven en enkele bevoegdheden overgedragen (gedelegeerd). Dit is te vinden in de GR (artikelen 5 en 7).
Verder hebben sommige gemeenten op onderwerp aanvullende taken gegeven aan Regio Rivierenland. Hierover zijn afspraken gemaakt en besluiten genomen (dienstverleningsovereenkomsten en mandaatbesluiten). Welke onderwerpen het precies zijn, staat in bijlage 1 bij de GR.

Organogram 2023