collega's in gesprek
Terug

Financiën, verantwoording en bekostiging

De organisatie van Regio Rivierenland wordt bekostigd door:


1. De bijdragen van gemeenten
De kosten van de samenwerking voor alle gemeenten, wordt omgeslagen in een bedrag per inwoner. De gemeenten dragen dus op basis van het aantal inwoners bij aan de kosten van Regio Rivierenland. Het gaat hier om kosten voor huisvesting, bedrijfsvoering, personeel en uitvoering van diensten en taken. Daarnaast komt het voor dat bepaalde gemeenten een project of onderwerp met inzet van Regio Rivierenland uitvoeren. Hiervoor zijn veelal gelden in de gemeentelijke begroting beschikbaar, waarmee de inzet van Regio Rivierenland wordt bekostigd. Hiervoor krijgt de gemeente dan een rekening.

2. De inkomsten uit contractgestuurde dienstverlening Sommige taken die Regio Rivierenland uitvoert zijn op contractbasis met gemeenten die deelnemen. In de individuele contracten met de gemeenten wordt bepaald welk bedrag de gemeente betaalt voor de dienstverlening.

3. Subsidies en externe gelden De inzet van de medewerkers van Regio Rivierenland wordt voor bepaalde projecten bekostigd uit subsidiebijdragen die we hiervoor ontvangen vanuit Brussel, het Rijk of de provincie. Daarnaast gebeurt het ook dat we voor de uitvoering van werkzaamheden geld van maatschappelijke instanties ontvangen. Deze geldstromen zijn zichtbaar in de jaarrekening van Regio Rivierenland.