Wmo Jeugd

Samen voor goede zorg

De zorg efficiënt en effectief organiseren is voor gemeenten een flinke uitdaging. Door samen te werken kunnen we de kwaliteit en de continuïteit van de zorg aan onze bewoners garanderen.

Belangrijkste taken van team Wmo Jeugd

  • Aanbestedingstrajecten zorginkoop
  • Leveranciersmanagement
  • Organisatie JeugdBeschermingstafel
  • Organisatie RET (Regionaal Expert Team)
  • Regionaal beleid
Overlegtafels

RETHet Regionaal Expert Team (RET) is een overleg met experts vanuit verschillende jeugdzorgaanbieders. De bedoeling is dat voor elk kind, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten, op korte termijn passende hulp wordt georganiseerd. 

RET

JeugdBeschermingsTafel Aan de Beschermingstafel wordt in aanwezigheid van ouders en kinderen een besluit genomen over het wel of niet starten van een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming.

JBT

Samenwerken voor goede zorg

Onze contractbeheerders, leveranciersmanagers, beleidsadviseurs en data-analist zorgen dat inkoop, verantwoording en leveranciersmanagement van zorg soepel verloopt.

Foto Marijke de Ruijter
Marijke de Ruijter Contractbeheerder Wmo Jeugd
Foto Roelof Jan
Roelof Jan Dekens Leveranciersmanager Wmo Jeugd email contractmanagers@regiorivierenland.nl
Contact


Emailadressen

Telefoonnummer: (0344) 63 85 55