Pexels Matthias Zomer 339620 (1)

Wmo Jeugd

Samen voor goede zorg

De zorg efficiënt en effectief organiseren is voor gemeenten een flinke uitdaging. Door samen te werken kunnen we de kwaliteit en de continuïteit van de zorg aan onze bewoners garanderen.

Belangrijkste taken van team Wmo Jeugd

  • Aanbestedingstrajecten zorginkoop
  • Leveranciersmanagement
  • Organisatie JeugdBeschermingstafel
  • Organisatie RET (Regionaal Expert Team)
  • Regionaal beleid
Pexels Inzmam Khan 1134204
Overlegtafels

RETHet Regionaal Expert Team (RET) is een overleg met experts vanuit verschillende jeugdzorgaanbieders. De bedoeling is dat voor elk kind, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten, op korte termijn passende hulp wordt georganiseerd. 

RET

JeugdBeschermingsTafel Aan de Beschermingstafel wordt in aanwezigheid van ouders en kinderen een besluit genomen over het wel of niet starten van een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming.

JBT

Samenwerken voor goede zorg

Onze contractmanagers, beleidsadviseurs, data-analisten zorgen dat inkoop, verantwoording en leveranciersmanagement van zorg soepel verloopt.

116Rd Regio Rivierenland
Marijke de Ruijter Contractbeheerder Wmo Jeugd
059Rd Regio Rivierenland
Roelof Jan Dekens Leveranciersmanager Wmo Jeugd contractmanagers@regiorivierenland.nl
Pexels Kampus Production 7551607
Contact

 

Contractmanagement: 
contractmanagers@regiorivierenland.nl

Inkoop:
inkoopwmojeugd@regiorivierenland.nl 

Telefoonnummer: (0344) 63 85 55