Versis

Goed op weg


We maken vervoer mogelijk
Het beheerbureau van Versis draagt zorg voor de uitvoering van het speciaal taxivervoer. We doen dat in opdracht van de gemeenten. Het vervoer is bedoeld voor inwoners die vanwege hun persoonlijke situatie minder goed gebruik kunnen maken van regulier openbaar vervoer.

Voor Wmo-doelgroep en voor jeugd/leerlingen Alle 8 gemeenten in Rivierenland organiseren het sociaal recreatief Wmo-vervoer in Versis. Dat noemen we het Regiovervoer. Een deel van de gemeenten heeft ook het leerlingen- en jeugdvervoer in Versis ondergebracht. Dat noemen we het Groepsvervoer.

Schakel tussen gemeenten en vervoerders Het beheerbureau Versis is het eerste aanspreekpunt voor gemeenten en vervoerders. Wij zien toe op de kwaliteit van het vervoer, zorgen voor de klachtenlijn, doen onderzoek, geven advies, verzorgen de financiële administratie en maken rapportages voor de gemeenten. Het team van beheerbureau Versis is ondergebracht binnen de organisatie van Regio Rivierenland.

Wij gaan voor goed vervoer

Ons team werkt nauw samen met de vervoerders en de gemeenten.

Foto Sabine
Sabine de Best Contractbeheerder Versis email beheerbureau@versis.nl
Foto Rogier
Rogier Roding Projectleider Versis email beheerbureau@versis.nl
Klachtenafhandeling

Gaat er iets niet goed? Meld het ons alstublieft, zodat we het kunnen verbeteren.

Een klacht over het vervoer kan ingediend worden bij het beheerbureau van Versis. Wij sturen altijd een schriftelijke reactie, uiterlijk binnen 3 weken. Gebruik de buttons hieronder of de klachtenlijn: 0344 – 63 85 65.

Klachtenformulier WMO-vervoer/ regiovervoer Klachtenformulier leerlingen en jeugdvervoer