Sociale recherche

Voor een rechtvaardige samenleving

Wie niet kan werken, heeft recht op een uitkering. Dat is goed geregeld in Nederland en wij betalen er allemaal aan mee. Van dit gemeenschapsgeld mag geen misbruik worden gemaakt. Dat is een aanslag op de rechtvaardigheid én op de gemeentekas. Daarom sporen wij fraude op bij uitkeringen of zorggelden.

Je kunt ons bereiken via socialerecherche@regiorivierenland.nl. 

Direct naar ons fraudeformulier
Onze taken

Wij zijn gespecialiseerd in het opsporen van fraudezaken zoals zwartwerken, het verzwijgen van vermogen, woonfraude, fraude met persoonsgebonden budget (PGB) en andere vormen van zorgfraude. Dit is specialistisch werk en vereist veel kennis en ervaring.

Samen sta je sterkerDit doen wij in opdracht van gemeenten in Rivierenland en Werkzaak Rivierenland. Wij zorgen ervoor dat ten onrechte verstrekte uitkeringen worden beëindigd en/of teruggevorderd. Onze opdrachtgevers profiteren hiervan én van de schaalvoordelen die wij bieden. Een individuele gemeente behaalt deze doorgaans niet.

Meldpunt Fraude

Vermoed je uitkeringsfraude, zorgfraude of andere vormen van fraude? Meld het dan via ons formulier. Wij zullen je tip oppakken en verder onderzoeken.

Meldpunt Fraude Sociale Recherche