Pexels Rodnae Productions 8419183
Terug

Scholen

We werken graag nauw samen met scholen. 

Contact met de leerplichtambtenaar

Wanneer melden scholen verzuim?

Als een leerling in vier weken meer dan 1/8'e lestijd verzuimt, moet de schooldirectie dat melden bij de leerplichtambtenaar.  Dat zijn circa 3 schooldagen of 16 lesuren. 

Vaak zien we dat kortdurend verzuim het begin is van langdurig en structureel verzuim. Daarom vinden wij het prettig dat ook verzuim korter dan 3 dagen al gemeld wordt. Dat registreren we dan al. 

Regionaal Verzuimprotocol
Verzuimkaart primair onderwijs
Verzuimkaart vo en mbo

JVG 4689

Preventief werken op school

In vier gemeentes werken leerplichtamtenaren ook preventief, dat doen we samen met scholen. 

Preventief werken
JVG 4729

Rol van de school

De leerplichtwet komt met allerlei procedures en verplichtingen. Voor scholen betekent dit dat o.a. dat zij:

  • binnen een week in- en uitschrijvingen van leerlingen melden.
  • aanwezigheid van leerlingen bijhouden en ongeoorloofde afwezigheid melden. 
  • in de schoolgids vermelden hoe zij omgaan met ongeoorloofd schoolverzuim en hoe zij proberen voortijdig schoolverlaten terug te dringen en te voorkomen.
  • contact met de leerplichtambtenaar opnemen zodra de school van plan is een leerling van school te verwijderen. 
  • de Onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar op de hoogte stellen als ze leerling schorsen voor meer dan één dag. 

Kijk voor meer informatie over onze samenwerking met scholen in ons jaarverslag.

Jaarverslag
0001