Terug

Preventie werkt!

16 uur ongeoorloofd afwezig of meer dan 12 keer te laat in 4 weken? Dan is een school wettelijk verplicht om een jongere bij leerplicht te melden. Bij preventie wachten school en leerplichtambtenaar dit niet af. Zij gaan eerder aan de slag en proberen zo de dalende lijn eerder af te buigen. Dankzij een formatie-uitbreiding in de gemeenten Buren, Neder-Betuwe, West-Betuwe en Zaltbommel kan Team Leerplicht nog beter inzetten op preventieve taken.

Hieronder zie je (nieuwe) preventieve initiatieven.

Eerder melden

Sommige scholen maken samen met de leerplichtambtenaar de keuze om eerder te melden, zoals een school in Kesteren. De  leerplichtambtenaar stelt vervolgens per brief ouders en jongere op de hoogte van het verzuim en licht toe wat de eventuele consequenties kunnen zijn als het verzuim doorzet. Dit werkt. De school concludeert dat het schoolverzuim geregeld stopt na deze eerste melding.

Leerplichtambtenaar in gesprek ouder en tiener

Preventieve spreekuren

Op sommige scholen organiseren we preventieve spreekuren. De scholen selecteren een aantal leerlingen met licht verzuim en deze komen op een 10- minuten gesprek bij de leerplichtambtenaar. Hierin probeert hij de reden van het verzuim te achterhalen en vertelt hij de jongere over verplichtingen rondom de leerplichtwet.

Doel is om het verzuim op tijd een halt toe te roepen, voordat de gewoonte moeilijk te doorbreken wordt. Ook kunnen zorgelijke ontwikkelingen naar boven komen die op deze manier niet lang blijven sluimeren.

leerling buiten op bankje

Eerder samenwerken met sociale teams

Elkaars rol goed kennen is een belangrijke stap om elkaar eerder weten te vinden. Team Leerplicht gaf daarom een presentatie waarin de Leerplichtwet, de MAS maar ook vooral wat een leerplichtambtenaar kan betekenen voor een jongere of het gezin naar voren kwam.


Uit gesprekken bleek dat veel groepen in het sociaal domein meer wilden weten over de rol van de leerplichtambtenaar in het kader van preventief werken. Daarom organiseren we als verdieping een interactieve workshop waar allerlei afdelingen uit het sociaal domein zullen aansluiten, zoals de jeugdconsulenten, schoolmaatschappelijk werk en schuldhulpverlening. 

Zeker bij jongeren waarin meerdere problemen spelen is een snelle samenwerking met ketenpartners van meerwaarde.

Twee volwassenen in gesprek