Terug

Scholen en RMC

Wijs een jongere op het RMC


Hebt u een leerling tussen de 18 en 23 die dreigt uit te vallen van school, niet meer op zijn plek zit?

Onze trajectbegeleiders zoeken dan contact met de leerling die, om welke reden dan ook, niet naar school komt en dreigtuit te vallen zonder Startkwalificatie. De trajectbegeleider gaat met hem of haar in gesprek. Als duidelijk is waar het verzuim door komt, ondersteunt de trajectbegeleider bij het nemen van de volgende stap. Is een doorstart met de huidige opleiding geen optie, kijken we samen of een andere opleiding meer passend is. We helpen ook bij het vinden van werk of de juiste hulpverleningsorganisatie.

Bel, app of mail ons!

Contact

Preventie door het vsv programma

Samen met gemeenten, onderwijs, Leerplicht en RMC is er een regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (vsv). 

Daar valt ook het programma ouderbetrokkenheid onder, waarbij we de de driehoek ouder-kind-school versterken. 

vsv Ouderbetrokkenheid
Pexels Rogério Martins 981619

Verzuimprotocol RMC

In het verzuimprotocol staat meer informatie over verzuim in onze regio. 

Verzuimprotocol
Pexels Sebastian Arie Voortman 214576