Terug

Betrokken ouders versterken het onderwijs

Betrokken ouders versterken het onderwijs en vice versa. Met ons project Ouderbetrokkenheid zetten we in op het versterken van de driehoek Ouder-School-Kind. Samen in gesprek creëren zij een optimale ontwikkelroute, een tevreden kind en een goede opstart op de arbeidsmarkt.

We werken aan bewustwording bij ouders en trainen de docenten. 

Video: Zit uw kind in de brugklas?

 

Video: Zit uw kind in de derde klas?

 

Video: Start uw kind op het MBO?

 

Training aan docenten

Op alle vo-scholen en mbo-scholen in de regio bieden we de training ‘Ouderbetrokkenheid’ aan. Op veel scholen heeft trainer Rick Voorbergen al diverse groepen getraind en hier gaat hij aankomend schooljaar mee verder. De docenten leren op basis van mediationtechnieken een tweerichtingsgesprek te voeren. 

Contact

Meer weten over dit project? Neem gerust contact op met Marieke Soetekouw, programma-coördinator van het Regionaal programma vsv, via msoetekouw@regiorivierenland.nl of 06-14949219.

Foto Marieke