Terug

Onze diensten

Inkoopspelregels zijn er om het proces zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, aanbieders een eerlijke kans te geven op een overheidsopdracht en netjes om te springen met overheidsgeld. Zie ook het inkoopproces. 

Inkoop hoort altijd bij te dragen aan de verschillende beleidsdoelen van de organisatie, zoals op facilitair beleid, informatiebeleid, sociaal beleid, ruimtelijk beleid, etc. . Want inkoop en aanbesteding is geen doel op zich, maar een middel om je organisatiedoelen te bereiken!

Team Inkoop kan op verschillende terreinen ondersteunen. 

Aanbestedingen en helpdesk

Gezamenlijke, regionale en/of complexe aanbestedingen
Het is voor gemeenten vaak efficiënter om samen in te kopen dan individueel. Als elke gemeente bijvoorbeeld wegenzout nodig heeft, kun je dat beter in één traject inkopen dan in 8 verschillende. Onze adviseurs draaien hun hand niet om voor gezamenlijke en regionale (Europese) aanbestedingen, daar hebben ze veel ervaring mee.

Losse aanbestedingen voor individuele gemeenten
Bij losse aanbestedingen kunnen we het hele traject uitvoeren of alleen ondersteunen met onze helpdesk. Veel gemeenten hebben de laatste jaren eigen inkoopadviseurs in dienst genomen die prima zelf een (Europese) aanbesteding kunnen uitvoeren. Als er dan onverhoopt toch een hobbel optreedt, bellen ze onze helpdesk. Onze inkoopjurist kijkt graag even mee. 

Pexels Pixabay 416405

Contractmanagement en beheer

Een aanbesteding leidt altijd tot het sluiten van een contract met een opdrachtnemer/leverancier. Dan begint het echte werk pas.

  • Wordt er geleverd wat is afgesproken?
  • Zijn de prestaties geleverd?
  • Wordt er niet teveel gefactureerd?
  • Wanneer loopt het contract af, kunnen we nog verlengen of moeten we opnieuw gaan aanbesteden?

Allemaal vragen die betrekking hebben op de contractfase. Ook daarin kan team Inkoop een rol spelen.

Inkoopprofessionalisering

Team Inkoop helpt gemeenten en GR'en met het professionaliseren van de eigen inkoopfunctie. Wat dat inhoudt hangt sterk af van de wens van de organiatie. Soms helpen we met het actualiseren van het inkoopbeleid, soms met het inrichten/organiseren van aanbestedingsprocessen, soms met het inrichten van een inkoopsysteem.

Kennisoverdracht

Bij gemeentes zijn inkoopmedewerkers vaak eenpitters. Inkoopkennis op peil houden gaat niet altijd vanzelf, zeker niet bij personeelswisselingen bijvoorbeeld.

Team Inkoop houdt de inkoopwetgeving bij en organiseert regelmatig kennissessies over specifieke inkooponderwerpen. 

Pexels Sora Shimazaki 5668838

Inhuur

Een bijzondere vorm van inkoop betreft de inhuur van externen; adviseurs, projectleiders, uitzendkrachten etc. Veel overheden maken graag gebruik van hun kennis en expertise. 

Als je eenmaal iemand hebt gevonden waarmee je prima kunt samenwerken, wil je graag met hem of haar verder.  Dit kan echter wel leiden tot grote onrechtmatigheid.

Langdurige inhuur kan een probleem wordenAls een externe medewerker via een onderhandse aanbesteding is binnengekomen en vervolgens vinden er jarenlang verlengingen plaats of ‘nieuwe’ opdrachtomschrijvingen dan lopen de uitgaven snel op tot boven de grens voor Europees aanbesteden (€ 215.000,-). De betreffende overheid heeft dan een probleem.

Twee oplossingen voor onrechtmatige inhuurDaarvoor zijn twee mogelijke oplossingen: Europees aanbesteden van (één of meerdere) raamcontracten óf via een inhuurdesk/dynamisch aankoopsysteem (DAS) inhuren. Elke oplossing kent voor- en nadelen. Team Inkoop kan daar meer over uitleggen.


Zie ook www.werkeningelderland.nl en https://www.bvowb.nl/inhuurdesk .

Pexels Sora Shimazaki 5668858