Terug

Inkoopproces

Wie heeft er met inkoop te maken?

Bijna iedereen in een organisatie heeft op de één of andere manier te maken met het inkoopproces.

  1. In de voorbereidingsfase moeten inhoudsdeskundigen, beleidsmedewerkers, managers, budgethouders en gebruikers aangeven wat ze eigenlijk precies willen gaan inkopen.
  2. Daarna moet worden onderzocht of de markt dat kan leveren voordat inkopers potentiële opdrachtnemers/ leveranciers gaan benaderen. Dit laatste deel is de start van de aanbesteding.
  3. Als er een geschikte opdrachtnemer is gevonden, die aan de eisen en wensen kan voldoen tegen een acceptabel bedrag, wordt een contract gesloten. Daarmee wordt de aanbesteding afgesloten.
  4. Dan is de opdrachtnemer aan zet. Werk wordt uitgevoerd, diensten worden geleverd, bestellingen worden gedaan, etc.  Een contractmanager moet erop toezien dat daadwerkelijk wordt geleverd wat is afgesproken. Veel belanghebbenden dus. Daarom zijn goede spelregels van belang.

Wanneer welke aanbesteding?

Wanneer moet je eigenlijk aanbesteden? Dat verschilt of je een dienst of levering inkoopt of uren (inhuur). Hieronder zie je de bedragen en specificaties.  

Leveringen en Diensten

Bedrag raming opdracht

(excl. BTW)

Procedure

Minimum aantal offertes

Maximum aantal offertes

€ 0 - € 50.000

Enkelvoudig onderhands*

1

1

€ 50.000 – Europese drempel

Meervoudig onderhands

3

5

>  Europese drempel**

Europees

Bij inschrijving

n.v.t.

             

Werken

Bedrag raming opdracht

(excl. BTW)

Procedure

Minimum aantal offertes

Maximum aantal offertes

€ 0 - € 100.000

Enkelvoudig onderhands*

1

1

€  100.000 –  €  1.500.000

Meervoudig onderhands

3

5

€  1.500.000 -  Europese drempel**

Openbaar

Bij inschrijving

n.v.t.

>  Europese drempel**

Europees

Bij inschrijving

n.v.t.

 * Tenzij uit een gedegen overweging van de markt/opdracht of uit signalen van de markt/marktpartijen blijkt dat een meervoudig onderhandse procedure passender is.

** De Europese drempelbedragen worden tweejaarlijks aangepast.