Terug

Inschrijvende organisaties

Ben je ondernemer en heb je interesse in opdrachten van Inkoopbureau Regio Rivierenland en/of de aangesloten deelnemers? Op deze pagina vind je algemene informatie over onze inkooptrajecten. 

Basisinformatie over verschillende procedures

Kleine opdrachten kunnen enkelvoudig onderhands ingekocht worden. Grote opdrachten moeten Europees worden aanbesteed. Dat betekent dat ook opdrachtnemers en leveranciers in andere Europese landen mee kunnen dingen. 

Wetgeving (Europees en Nederlands) en lokaal inkoopbeleid bepalen samen de spelregels die moeten worden toegepast.

Wanneer besteed je op welke manier aan?

Wat is onze rol bij een aanbesteding?

Onze inkoopadviseur begeleidt het inkoopproces, de inhoudelijke experts zorgen voor de inhoudelijke eisen van de opdracht.

Voordat de aanbesteding uitgezet wordt, gaat de adviseur in gesprek met de inhoudelijke experts en opdrachtgever om wensen en behoeften goed in kaart te brengen. Daarna vertalen zij samen de inhoudelijke wensen naar een aanbesteding of inkoopadvies.

Het Programma van Eisen komt van de gemeente of GR die de aanbesteding uitzet. De adviseur houdt hierbij toezicht op de rechtmatigheid van de aanbesteding. 

Klachten en bezwaartermijn

BezwaartermijnEen bezwaartermijn is de periode waarbinnen je bezwaar kunt maken tegen de uitslag. Deze termijn duurt altijd minimaal 20 dagen bij de nationale en Europese procedure. Meestal gaat dat vooraf door een vraag te stellen en als je het niet eens bent met de beslissing of uitleg kun je - doorgaans bij de rechtbank - een kort geding aanspannen.

Bij een enkelvoudig- of meervoudig onderhandse aanbesteding is er geen dwingend voorschrift voor een bezwaartermijn. Wij adviseren onze opdrachtgevers om minimaal een termijn van zeven dagen aan te houden gebaseerd op jurisprudentie en aanvullend recht. 

Klachten Algemene klachten over team Inkoop of inkoopprocessen kun je kwijt via info@regiorivierenland.nl

Pexels Sora Shimazaki 5668859

Maatschappelijke doelen en inkoopbeleid

Met onze inkoop kunnen we ook brede welvaart in onze gemeentes stimuleren. Daarom geven we maatschappelijk effect een plek in onze aanbestedingen. 

087Rd Regio Rivierenland