Terug

Wat doet het Doorstroompunt?

We bieden hulp aan jongeren van 18 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie uitvallen van school.

Als Doorstroompunt (voorheen RMC) hebben we een verbindende rol in onze regio. Met alle 8 gemeenten binnen Rivierenland en alle vo- en mbo-scholen, werken we samen om jongeren uit onze regio op de goede weg te helpen. Ook trekken we samen op met scholen om verzuim en uitval te beperken. Wij helpen en kijken in eerste instantie naar een vervolg binnen het onderwijs. Is dit niet haalbaar of wenselijk, dan verkennen we andere mogelijkheden.

Jongeren in beeld

In verschillende situaties denken en helpen we mee. Dat kan zijn wanneer een jongere verzuimt van school, niet meer gemotiveerd is of wanneer de opleiding niet haalbaar is. Ook jongeren van 16 en 17 jaar in een kwetsbare positie hebben we in beeld en kunnen we helpen.

We werken veel samen met ketenpartners in het onderwijs, de zorg en arbeidsmarkt, maar ook met Leerplicht, Jongerenwerk en Sociale Wijkteams. Met elkaar maken we afspraken over de begeleiding en ondersteuning. Zoeken samen een oplossing die aansluit en voorkomen verdere kostbare trajecten. Het Doorstroompunt is rondom deze jongeren de regionale verbinder.

Welke gemeenten vallen onder onze regio?

Het werkgebied van het Doorstroompunt in Rivierenland zijn alle gemeenten binnen de regio: Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Meer weten over ons Regionaal programma vsv en de projecten die hieronder uitgevoerd worden? 

vsv programma