Terug

Jongeren van 16 en 17

Veel jongeren van 16 of 17 zijn nog kwalificatieplichtig, zij vallen onder Leerplicht. Jongeren die niet meer kwalificatieplichtig zijn, zijn in beeld bij het Doorstroompunt. 

 

16, 17 en het Doorstroompunt

Het Doorstroompunt heeft jongeren van 16 en 17 jaar in beeld die niet kwalificatieplichtig zijn. Het gaat dan om:

  • Jongeren van het Voortgezet Speciaal Onderwijs met uitstroomprofiel Arbeid of Dagbesteding
  • Jongeren van het Praktijkonderwijs met een getuigschrift of diploma
  • Jongeren die uitvallen binnen mbo-1

Meer weten over onze aanpak? Neem contact op met Wendel van Hees (wvanhees@regiorivierenland.nl)

16, 17 en leerplicht

Jongeren die nog wel kwalificatieplichtig zijn, vallen nog onder de leerplichtwet. Zij kunnen terecht bij onze collega's van Leerplicht.

Voor de gemeenten Buren, Neder-Betuwe, West-Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel zijn dat collega's van Regio Rivierenland.

Leerlingen uit de gemeenten Tiel, Culemborg en Maasdriel kunnen terecht bij de leerplichtambtenaar in dienst van de  gemeente. 

Actietafel kwetsbare jongeren

Samen met ketenpartners vanuit onderwijs en zorg, Leerplicht, RMC, jongerenwerk,  wijkteams, GGZ en GGD bespreken we vastgelopen casussen. Alle gangbare routes zijn bewandeld en er is nog geen beweging. Vervolgens wordt door specialisten aan tafel, out-of-the-box, de casus besproken en gekeken hoe we deze weer in beweging kunnen krijgen.  

Meer weten over de Actietafel Kwetsbare jongeren, deelnemen hieraan of een casus inbrengen? Neem contact met op met Irma Verweij.