Terug

Verbinder in de regio

Dreigt een leerling (tussen de 18 en 23) uit te vallen van school? Wijs een jongere op het Doorstroompunt (voorheen RMC)!

Onze doorstroomcoaches zoeken dan contact met de leerling die, om welke reden dan ook, niet naar school komt en dreigt uit te vallen zonder startkwalificatie.  Als duidelijk is waar het verzuim door komt, ondersteunt de doorstroomcoach bij het nemen van de volgende stap. Is een doorstart met de huidige opleiding geen optie, kijken we samen of een andere opleiding meer passend is. We helpen ook bij het vinden van werk of de juiste hulpverleningsorganisatie.

Bel, app of mail ons!

Contact

Preventie door het vsv programma

Samen met gemeenten, onderwijs, Leerplicht en het Doorstroompunt is er een regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (vsv). 

Daar valt ook het programma ouderbetrokkenheid onder, waarbij we de de driehoek ouder-kind-school versterken. 

vsv Ouderbetrokkenheid

Verzuimprotocol Doorstroompunt

In het verzuimprotocol staat meer informatie over verzuim in onze regio. 

Verzuimprotocol