Terug

Sluitende aanpak – Doorlopende leerlijn

Deze actielijn bestaat uit vier regionale projecten:

Maatwerktrajecten

Doel: Extra (zorg)ondersteuning voor jongeren die anders tussen wal en schip vallen. Samenwerking en een sluitende aanpak in complexere situaties.  
Budget: € 60.000,- per jaar
Uitvoering: Doorstroompunt
Contact: Irma Verweij, www.regiorivierenland.nl 

Sluitende aanpak

Doel: Extra ondersteuning en begeleiding voor kwetsbare jongeren en een integrale samenwerking voor specifieke doelgroepen.  
Budget: € 65.000,- per jaar
Uitvoering: Doorstroompunt
Contact: Wendel van Hees, www.regiorivierenland.nl 

Ouderbetrokkenheid

Doel: Vergroten van de ouderbetrokkenheid en versterken van de driehoek kind – ouder – school. Enerzijds door het trainen van onderwijzend personeel, anderzijds via een campagne gericht aan ouders. Het is belangrijk om samen een team te vormen en op te trekken als het gaat om de ontwikkelroute van het kind.  
Budget: € 25.000,- per jaar
Uitvoering: Doorstroompunt
Contact: Marieke Soetekouw, www.regiorivierenland.nl  

Actietafel Kwetsbare Jongeren

Doel: Wanneer casussen vastgelopen zijn en alle gangbare routes bewandeld zijn, kijken we aan de actietafel met verschillende specialisten, out of the box, hoe we deze kwetsbare jongeren verder kunnen helpen. Perspectief bieden en hen (weer) in beweging krijgen.  
Budget: € 70.000,- per jaar
Uitvoering: Doorstroompunt
Contact: Irma Verweij, www.regiorivierenland.nl