Terug

Plusvoorziening op school

Deze actielijn bestaat uit vier regionale projecten:

Innovatiebudget vo

Doel: Aanjaagbudget voor nieuwe ontwikkelingen om verzuim en/of vsv te beperken. 
Budget: € 22.500,- per jaar
Uitvoering: vo-scholen
Contact: Marieke Soetekouw
www.regiorivierenland.nl
 

Rebound vo

Doel: Voor leerlingen op het voortgezet onderwijs die tijdelijk (te) overbelast zijn om goed mee te kunnen doen in het regulier onderwijs. Zij kunnen tijdelijk terecht bij het OPDC van het Samenwerkingsverband Rivierenland waar ze extra ondersteund en begeleid worden. 
Budget: € 30.000,- per jaar
Uitvoering: Samenwerkingsverband Rivierenland 
Contact: Anieta Voerman, www.swvrivierenland.nl 

Rebound MBO

Doel: Voor leerlingen binnen het MBO die tijdelijk (te) overbelast zijn om goed mee te kunnen doen in het regulier onderwijs. Zij kunnen tijdelijk terecht in de rebound klas van ROC Rivor, waar ze extra ondersteund en begeleid worden.  
Budget: € 85.000,- per jaar
Uitvoering: ROC Rivor 
Contact: Peter Smit, www.rocrivor.nl

MBO Jeugdteam

Doel: Preventieve inzet van GGD en GGZ binnen het mbo.  
Budget: € 45.000,- per jaar
Uitvoering: ROC Rivor 
Contact: Peter Smit, www.rocrivor.nl