Regio Rivierenland

Dijk Waardenburg

Bestuur & Organisatie

Regiocontract

Regiocontract

Veerpont

Fysieke Leefomgeving

Uurwerk

Sociale ontwikkeling

Betuwelijn

Economische Zaken

Contract

Contractgestuurde Dienstverlening

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende

Over Regio Rivierenland

Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van tien gemeenten in de Tielerwaard, de Culemborgerwaard, de Betuwe, de Bommelerwaard en het westen van het Land van Maas en Waal. De deelnemende gemeenten zijn Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Regio Rivierenland behartigt de (gezamenlijke) belangen van de gemeenten en voert gemeenschappelijke taken uit, waarbij sprake is van flexibele dienstverlening op maat. In een werkgebied met bijna 250.000 inwoners is heel wat efficiencywinst en voordeel te halen. En dat krijgen we voor elkaar door samen te werken!

Bestuur & Organisatie

Regio Rivierenland neemt voorlopig besluit over toekomstige samenwerking colleges
Eén van de belangrijkste beslissingen is dat de nadruk komt te liggen op de regionale speerpunten en projectmatig werken. Lees meer

Regiocontract

Regio Rivierenland onderzoekt mogelijkheden aanleggen breedband in alle gemeenten
Onze gemeenten zien een breedbandnetwerk als noodzakelijk middel om het dienstverleningsniveau in de regio op peil te houden. Lees meer

Contractgestuurde Dienstverlening

Jinke Heijne (West Maas en Waal) regionale winnares Leerplichtwedstrijd
Regionale leerplichtactie - schrijfwedstrijd ‘Hoe bereik ik mijn toekomstdoelen?’- levert steengoede regionale winnares op! Lees meer

Fysieke Leefomgeving

Regio Rivierenland beraadt zich op overheveling Regiotaxi van provincie naar eigen regio
Onderzoek risico’s en alternatieven van regionale concessie: wat levert samenwerking met provincie op voor de Regio en regiogemeenten? Lees meer

Economische Zaken

Stichting Logistieke Hotspot Rivierenland opgericht
Het raadsvoorstel om Logistieke Hotspot Rivierenland een zelfstandige stichting te laten worden, is aangenomen. Lees meer

Sociale Ontwikkeling

Tijdelijke Programmaraad Sociale ontwikkeling van start!
Programmaraad bespreekt inkoop Wmo/Jeugd voor transities en met gedeputeerde Van Dijk over project Breedband Lees meer
Vergaderagenda

Regio Rivierenland
J.S. de Jongplein 2,
4001 WG Tiel
Postbus 137, 4000 AC Tiel
IBAN NL55 BNGH 0285 0287 23

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55
f: (0344) 63 85 00
KvK nr: 52059391