Regio Rivierenland

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Verkiezingsuitslagen

Bekijk hier de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 van de gemeenten: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Uitslag verkiezingen

Dijk Waardenburg

Samenwerken

Regio Rivierenland, een samenwerkingsverband van 10 gemeenten tussen de grote rivieren: de Betuwe en Bommelerwaard en een stukje van het Land van Maas en Waal. Het wordt gevormd door de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Veerpont Tiel

Efficiencywinst en voordeel behalen

Regio Rivierenland behartigt de (gezamenlijke) belangen van de gemeenten en voert gemeenschappelijke taken uit, waarbij sprake is van flexibele dienstverlening op maat. In een werkgebied met bijna 250.000 inwoners is heel wat efficiencywinst en voordeel te halen!

Haven Maurik

Gericht op resultaat

Regio Rivierenland telt bijna 200 medewerkers. Het is een organisatie met een moderne, zakelijke bedrijfsvoering gericht op resultaat. De Regio ondersteunt de gemeenten in bestuurlijk, beleidsmatig en strategisch opzicht en behartigt haar belangen.

Ganzen in uiterwaarde

Uitvoerende dienstonderdelen

Er zijn twee uitvoerende dienstonderdelen: Avri en Contractgestuurde Dienstverlening.

Vorige 1 2 3 4 Volgende

Bestuur & Organisatie

De regionale samenwerking verder verduidelijkt
In het kader van de verkiezingen verduidelijken wij graag welke samenwerking onder de vlag van Regio Rivierenland plaatsvindt. Lees meer

Regiocontract

De ontwikkelingen binnen het Regiocontract in beeld en geluid
Bekijk het tv-interview met portefeuillehouders Huub van Oorschot en Jos Huizinga over het Regiocontract en de drie regionale speerpunten. Lees meer

Contractgestuurde Dienstverlening

Succesvolle actie Team Leerplicht Regio Rivierenland tegen luxeverzuim
De actie tegen luxeverzuim van de leerplichtambtenaren afgelopen voorjaars- of carnavalsvakantie is succesvol geweest. Lees meer

Programma Aantrekkelijk

Regio Rivierenland ondertekent ambitieverklaring Duurzame Transportcorridor Betuwe
Vijftien partijen bundelen krachten voor de verduurzaming van energie langs de A15, de Betuweroute en de Waal. Lees meer

Programma Welvarend

Algemeen Bestuur bezoekt tuinbouwbedrijven
Om met eigen ogen te zien wat de vorderingen zijn binnen Greenport Gelderland, bezocht het AB de vier pacten die eronder vallen. Lees meer

Programma Bereikbaar

Regio Rivierenland eist veiligheidsmaatregelen A15!
Deze week waren twee dodelijke ongelukken op de A15 te betreuren. Regio Rivierenland dringt aan op een gesprek met minister Schultz. Lees meer

Programma Participerend

15 mei: Rivierenland maakt kennis met banen en opleidingen in Transport en Logistiek
De transport- en logistiekbranche biedt interessante opleidingen en banen. Bezoek de Promotiedag Transport en Logistiek in Geldermalsen. Lees meer

Programma Zelfredzaam

Wmo-raden tekenen samenwerkingsovereenkomst
Door nauw samen te werken willen de raden hun kennis en ervaringen delen en de burgerparticipatie vormgeven in Rivierenland. Lees meer
Vergaderagenda

Regio Rivierenland
J.S. de Jongplein 2,
4001 WG Tiel
Postbus 137, 4000 AC Tiel
IBAN NL55 BNGH 0285 0287 23

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55
f: (0344) 63 85 00
KvK nr: 52059391