Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

Regio Rivierenland is het samenwerkingsverband van tien gemeenten in de Tielerwaard, de Culemborgerwaard, de Betuwe, de Bommelerwaard en het westen van het Land van Maas en Waal. De deelnemende gemeenten zijn Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Regio Rivierenland ondersteunt de samenwerking van gemeenten. In een werkgebied met bijna 250.000 inwoners is heel wat efficiencywinst en voordeel te halen. En dat krijgen we voor elkaar door samen te werken!

Sterke gemeenten werken samen!

Werkgebied Regio Rivierenland
Gemeente Buren Gemeente Culemborg Gemeente Geldermalsen Gemeente Lingewaal Gemeente Maasdriel Gemeente Neder-Betuwe Gemeente Neerijnen Gemeente West Maas en Waal Gemeente Tiel Gemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Geld.jpg
Op 14 april ontvingen de colleges en gemeenteraden onze concept-programmabegroting 2017. Zij kunnen de komende weken hun visie...
Regiocontract en Projecten
Lukoil LNG Geldermalsen.jpeg
Geldermalsen heeft de primeur; op het Lukoil tankstation wordt officieel het eerste Rivierenlandse LNG-vulpunt voor trucks...
CG Dienstverlening
Raadsbijeenkomst 18 april.jpg
Op maandag 18 april organiseerde Contractgestuurde Dienstverlening een raadsbijeenkomst. De stand van zaken van lopende...
Speerpunt Economie en Logistiek
Bedrijventerrein Medel.jpg
Op de agenda van het speerpuntberaad op 8 maart stonden het afscheid van de voorzitter, de herijking van de Regionale...
Speerpunt Agribusiness
Buitengebied 1.jpg
Het speerpuntberaad Agribusiness stemde op 9 februari in met de handreiking Vrijkomende Agrarische bebouwing (VAB). Het...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Recreatie en Toerisme.jpg
Op 9 februari gaf het speerpuntberaad Recreatie en Toerisme haar stuurgroep opdracht om actief aan de slag te gaan met de...

Vergaderagenda

10 mei

Regiomiddag

dinsdag 10 mei 2016, 12:30 uur
11 mei

Dagelijks bestuur

woensdag 11 mei 2016, 13:30 uur
reguliere vergadering
25 mei

Dagelijks bestuur

woensdag 25 mei 2016, 13:30 uur
Verdieping/strategie
>> meer vergaderingen

Evenementenkalender

>> meer evenementen

Dossiers van Regio Rivierenland

De Regiobarometer

Klik op de afbeelding voor alle cijfers over belangrijke thema's en speerpunten van onze regio. 
Vanaf 8 september kunt u hierop klikken om naar de Regiobarometer te gaan

De regio in beeld

Documentaire over het nut en de noodzaak van breedband als basisvoorziening voor iedereen in Rivierenland.

>> meer

Waarmee kan ik u helpen?

Ada van Wijk

Op deze website proberen we zo volledig mogelijk te zijn. Heeft u nog vragen, dan kunt u deze hieronder stellen aan management- en bestuursassistent Ada van Wijk.

Contact