banner_regiocontract.jpg

Over Regio Rivierenland

Wat is het Regiocontract?


Het Regiocontract 2012-2015 is inmiddels afgerond. Het werd ondertekend door de provincie Gelderland en onze tien gemeenten. Via vijf programma's financierden we de ambities van de gemeenten. Deze programma's realiseerden we binnen onze speerpunten en projecten. Binnen elk programma werden projecten uitgevoerd die zijn bedoeld om regionale doelstellingen te verwezenlijken. Vanzelfsprekend waren deze een afgeleide van de lokale doelstellingen van de gemeenten. 

Wat deed het Regiocontract?
De projecten uit het Regiocontract werden lokaal, dus ook in uw gemeente, uitgevoerd. Zij habben bijvoorbeeld betrekking op het verbeteren van de leefbaarheid binnen uw gemeente door het realiseren van nieuwe en/of betere zorgvoorzieningen, maar ook op het verbeteren van de bereikbaarheid door investeringen in stationsomgevingen. Daarnaast zorgde het Regiocontract ervoor dat het vestingklimaat voor bedrijven verbeterde en uw gemeente (en dus ook Rivierenland) aantrekkelijker werd voor recreanten en toeristen. In deze video leggen wij uit hoe het Regiocontract werkte.

Wie stelde de projecten vast?
Projecten die uitgevoerd werden binnen het kader van het Regiocontract werden vastgesteld in de speerpuntberaden van Regio Rivierenland. Ideeën en suggesties voor projecten werden over het algemeen via de desbetreffende portefeuillehouder uit de colleges ingebracht in deze beraden.

De situatie na afronding
Het Regiocontract is gestopt en er is geen alternatief voor in de plaats gekomen. Maar met de afronding ervan is allerminst een einde gekomen aan initiatieven en projecten die onze regio vooruit gaan helpen. Voor de (publiek)private initiatieven kunnen we ons niet meer beroepen op financiering (door de Provincie) vanuit het Regiocontract, wij moeten zélf zorgen dat de geldpot voor de dit soort initiatieven wordt gevuld. Een eigen Regionaal Investeringsfonds is de oplossing om initiatieven uit de markt en netwerken in de samenleving aan te jagen en te cofinancieren. Waar het om de overheidstaken gaat die nog te doen zijn, is al capaciteit georganiseerd en zijn werkbudgetten in bestaande begrotingen al gereserveerd. Daarmee kosten de zaken die nog moeten worden uitgevoerd geen extra geld.

Film: Werkt het Regiocontract?

Jan Jacob van Dijk (gedeputeerde Provincie Gelderland) en Roland van Schelven (voorzitter Regio Rivierenland) blikken in deze korte film terug op het Regiocontract 2012-2015 en kijken vooruit naar de toekomst: werkt het Regiocontract?

Vergaderagenda


Evenementenkalender

>> meer evenementen

Meer weten?


Contactpersonen bij Regio Rivierenland zijn Stan Herms (Programmamanager) en Peter Salet (senior Beleidsadviseur, contactpersoon lopende projecten).


Stan Herms  Peter Salet
Stan Herms                      Peter Salet  

Contact
Stan Herms (ma t/m do):
e: herms@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 73

Peter Salet (ma en di):
e: salet@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 14

 
Overeenkomst Regiocontract 2012-2015

Klik hier om de overeenkomst te downloaden (pdf, 13,1 MB)