Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Over Regio Rivierenland

Structuur


Tot de structuur van de regionale samenwerking in Regio Rivierenland behoren:

  • Gemeenteraden 
  • Colleges
  • Regionale agendacommissie
  • Algemeen Bestuur
  • Dagelijks Bestuur
  • Speerpuntberaden
  • Bestuurlijke projectgroepen
  • Gemeentelijke organisaties
  • Regiokantoor 

Klik hier voor de omschrijving van de taken en bevoegdheden van elk onderdeel.

'Verrassend Rivierenland Waard om bij stil te staan' is de bestuurlijke visie van Regio Rivierenland uit 2011

Dit is de samenstelling van het bestuur.

Hier leest u de rapportages: de bestuursrapportage van 2014 en het jaarbericht van 2013.

Vergaderagenda


Evenementenkalender

>> meer evenementen