Wie Waarom Waar

Over Regio Rivierenland

Uitvoeringsprogramma 


Met de volgende programmalijnen dragen wij bij aan de realisatie van onze regionale ambities. Dit doen wij samen met ons partners, waaronder Greenport Gelderland, Logistics Valley Rivierenland, Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland (RBT) en Regio Werkbedrijf-Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Rivierenland (RW-POA).

 • Lobby en Branding van de regio
  Regio Rivierenland samen met onze partners (inter)nationaal op de kaart zetten.
 • Innovatie en Duurzaamheid
  Innovatie voor verbetering van de (inter)nationale concurrentiepositie en de duurzaamheid binnen het gebied.
 • Arbeidsmarkt
  Zorgen voor een evenwichtige arbeidsmarkt uitgaande van de regionale vraag en het regionale aanbod.
 • Ruimtelijke keuzes en regelgeving
  Regionale afstemming in ruimtelijke keuzes en het ontwikkelen van een ruimtelijke kansenkaart om ruimte te scheppen in overheidsbeleid en regelgeving voor bedrijvigheid.
 • ROB (Regionaal Ontwikkelingsbedrijf)
  Doorontwikkeling van een Regionaal Aquisitie Punt om vestiging van nieuwe en doorontwikkeling van bestaande bedrijven te faciliteren.
 • Infrastructuur (water, weg, spoor, digitaal)
  Verbeteren van het kwaliteitsnetwerk goederenvervoer en optimale bereikbaarheid met alle modaliteiten.
 • Agribusiness en samenleving
  Verbinding van agribusiness met de samenleving via verbrede plattelandsontwikkeling in de combinatie met toerisme.
 • Toeristisch aanbod
  Toeristisch aanbod stimuleren vanuit de sterkten van de regio, aanvullend op het huidige aanbod.

 

Vergaderagenda


Website FruitDelta Rivierenland 

Klik op de afbeelding om naar de website te gaan

 

Nieuwsbriefspecials