Wie Waarom Waar

Over Regio Rivierenland

Regionaal Ambitiedocument 

Regionale samenwerking om het lokale potentieel te benutten

De gemeenten in regio Rivierenland werken al jarenlang samen. Sinds 2016 gebeurt dit onder de noemer FruitDelta Rivierenland en op basis van het Regionaal Ambitiedocument 2022-2025. Het ambitiedocument is de bouwsteen voor afstemming met ondernemers/onderwijs, onderzoek, organisaties en ondernemende inwoners (de pentahelix partners ofwel de zogeheten O’s) en heeft een focus op drie regionale economische speerpunten Agribusiness, Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven en Recreatie & Toerisme. Met de uitvoering van dit ambitiedocument wordt in de komende jaren gericht samengewerkt aan het creëren van een optimale balans tussen economische groei en de brede welvaart in de regio Rivierenland. Een belangrijk -financieel- instrument om de gezamenlijke ambities te realiseren, is het Regionaal Stimuleringsfonds (de opvolger van het Regionaal Investeringsfonds) waarmee economische innovatie in de regio wordt gestimuleerd. Ook de Economic Board, het Mobiliteitsfonds, het Regionaal Acquisitieplatform (RAP), FruitDelta Rivierenland en de Samenwerkingsafspraken Bureau Toerisme Rivierenland zijn essentiële instrumenten in de realisatie van de geformuleerde ambities. 

Bouwsteen voor Gebiedsagenda
Het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 is een bouwsteen voor de gezamenlijke, breedgedragen agenda voor de toekomst van de regio. Deze nieuwe Gebiedsagenda wordt gemaakt op basis van de overeenkomgende belangen en opgaven van de samenwerkende gemeenten, provincie Gelderland en regionale partners. 

Rol Regio Rivierenland
Regio Rivierenland heeft binnen de regionale samenwerking een faciliterende en stimulerende rol, om de krachten van de pentahelix partners zodanig te bundelen, dat ondernemers optimaal in positie worden gebracht ten aanzien van de geformuleerde doelen in het Regionaal Economisch Ambitiedocument. 

Meer informatie over het -proces op weg naar het- nieuwe Regionaal Economisch Ambitiedocument vindt u op de website van het samenwerkingsplatform FruitDelta Rivierenland. 

 

Vergaderagenda


Meer weten?

Contactpersoon bij Regio Rivierenland is Janneke Hakkert,  secretaris/directeur Regio Rivierenland.

Bereikbaar ma t/m vr
e: jhakkert@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55