Wie Waarom Waar

Over Regio Rivierenland

Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 


Met drie economische Speerpunten willen wij onze regio naar een hoger niveau tillen. Hiervoor hebben wij het Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 opgesteld. Onze Speerpunten zijn: Agribusiness, Recreatie en Toerisme, Economie en Logistiek.

(klik op de afbeelding om te openen)

Samengevat, willen wij met deze speerpunten: 
• onze kwaliteiten beter uitnutten;
• ons sociaaleconomische profiel verbeteren;
• ons woon- en leefklimaat versterken;
• initiatieven vanuit de samenleving faciliteren;
• inspelen op ontwikkelingen.

Met ons ambitiedocument zetten wij een stip op de horizon voor de drie Speerpunten om economische ontwikkeling in de regio tot stand te brengen. Dit zijn onze ambities:

• Agribusiness: Onze tuinbouw wordt nóg meer toonaangevend in Europa
• Logistiek: Wij komen in de top 3 van logistieke hotspots van Nederland
• Recreatie en toerisme: Wij bereiken een jaarlijkse omzetgroei van 5%

In deze visual ziet u in één oogopslag hoe het totaalproces van de ontwikkeling van het ambitiedocument tot succesvolle realisatie er uitziet. Daaronder specificeren we fase I en II. Fase III zal de uitwerking zijn van II en volgt later (klik op de afbeeldingen om ze te vergroten):

Documenten

• 30-05-2016 - Presentatie Regionaal Investeringsfonds
• 25-05-2016 - Ambitiedocument 2016-2020 Regio Rivierenland, definitieve versie
• 25-05-2016 - Toelichting Ambitiedocument 2016-2020 Regio Rivierenland, definitieve versie
• 25-05-2016 - Verwijsfolder Ambitiedocument 2016-2020 Regio Rivierenland
• 25-05-2016 - Beeldvormende notitie voor de raad over Regionaal Investeringsfonds
• 10-05-2016 - Presentatie: Opgaves Ambitiedocument, stand van zaken 10 mei 2016
• 10-05-2016 - Presentatie J. Gelinck (Provincie Gelderland): Gelderse Corridor 
• 09-02-2016 - Presentatie prof dr Tordoir Ruimtelijke samenhang Tiel en Regio Rivierenland
• 09-02-2016 - Rapport prof dr Tordoir: Ruimtelijke samenhang Regio Rivierenland
• 27-01-2016 - Memo inbreng regio aan gebiedsopgave Gelderse Corridor (3 potentiële projecten)
• 30-11-2015 - Ambitiedocument 2016-2020 Regio Rivierenland, versie 5
• 30-11-2015 - Toelichting Ambitiedocument, versie 5
• 30-11-2015 - Processchema
• 27-11-2015 - Aanbiedingsbrief Regionaal Ambitiedocument ter besluitvorming aan colleges
• 26-11-2015 - Presentatie tbv raadsvoorstel speerpunten
• 26-11-2015 - Concept raadsbesluit Ambitiedocument
• 26-11-2015 - Concept Raadsvoorstel Ambitiedocument
• 05-10-2015 - Verslag raadsbijeenkomst Ambitiedocument
• 26-08-2015 - Brief aan colleges: voortgang proces en verdwijnen van de Stads- en Regiocontracten

 

Vergaderagenda


Meer weten?

Contactpersoon bij Regio Rivierenland is Huug Derksen, secretaris Regio Rivierenland.

Bereikbaar ma t/m vr

e: derksen@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 60

  

Laatste nieuws

15 december 2016 - Regionaal Investeringsfonds en lobby en branding centraal tijdens vergadering Algemeen Bestuur
14 november 2016
- Uitvoeringsorganisaties aan de slag met Regionaal Uitvoeringsprogramma
14 oktober 2016
- Algemeen Bestuur stelt Uitvoeringsprogramma 2016-2020 vast
21 september 2016
- Regionale raadsbijeenkomst in teken van voorbereiding besluitvormingsproces investeringsfonds 
21 juli 2016
- Regio Rivierenland en provincie Gelderland gaan meer samenwerken
4 juli 2016
- Statenvoorzitter provincie Gelderland neemt Ambitiedocument Regio Rivierenland in ontvangst
31 mei 2016
- Energieke regionale raadsbijeenkomst: Breedband en het Regionaal Investeringsfonds
27 mei 2016
- AB stelt Regionaal Ambitiedocument 2016 – 2020 vast
12 mei 2016
-  Gezamenlijk speerpuntberaad 10 mei: opgaven en financiering regionale ambities
20 april 2016 - Gezamenlijk speerpuntberaad 12 april: realisering en financiering regionale ambities
16 maart 2016 - Duurzaamheid en regionale ambities centraal tijdens gezamenlijk speerpuntberaad
4 maart 2016 - Stand van zaken Regionaal Ambitiedocument
16 februari 2016 - Drukbezochte raadsbijeenkomst over realisering regionale ambities
27 januari 2016 - Regionale agendacommissie krijgt uitleg over financiële context ambities
18 januari 2016 - Speerpuntberaden verkennen mogelijkheden regionaal investeringsfonds
11 december 2015 - Regio Rivierenland verkent financiering regionale ambities
11 november 2015 - Gezamenlijke speerpuntberaden Regio Rivierenland stemmen in met Ambitiedocument 
27 oktober 2015 - Bestuurders Rivierenland doen in Rotterdam inspiratie op voor Speerpunten
7 oktober 2015 - Raadsleden Rivierenland praten over regionale ambities 2016-2020
9 september 2015 - Overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen praten over economische ambities regio
17 juni 2015 - Meerjarenplan speerpunten centraal tijdens Speerpuntberaad en Raadsbijeenkomst

 

In het kort... 

Samenvatting Ambitiedocument ('Verwijsfolder')

 

(klik op afbeelding om te openen)

Download this folder in ENGLISH
Laden Sie diese Broschüre in DEUTSCH

 

Instemming gemeenteraden

Besluitvorming 11 april 2016
Alle gemeenten hebben ingestemd met het Ambitiedocument. Bijbehorende documenten:

1. Alle brieven, amendementen en moties die de gemeenten bij de besluitvorming hebben ingediend op alfabetische volgorde in één document onder elkaar aan.
2. Alle ontvangen reacties van de gemeenten op de brieven, amendementen en moties zoals vermeld bij punt 1.