RMC.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening

Team RMC - voortijdig schoolverlaten


Alle gemeenten in Nederland participeren in één van de 39 RMC-regio's. 'RMC' staat voor 'Regionaal Meld- en Coördinatiepunt'. Jongeren moeten naar school totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. Een startkwalificatie is een diploma op het niveau van havo, vwo, mbo 2 of hoger. Voor leerlingen tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht.

Wat gebeurt er als een jongere niet naar school gaat?
Scholen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) moeten iedere leerling melden die spijbelt. Scholen melden dit bij het digitaal verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Wekelijks stuurt DUO de leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers een overzicht van wie er niet op school zit. Ook als een leerling helemaal stopt met school, geeft DUO dit door. Zo kunnen leerplichtambtenaar of RMC direct aan de slag met de jongere die wegblijft van school.

Spijbelen en geen startkwalificatie
Gaat het om een leerling van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie? Dan moet de school hem of haar melden als hij/zij vier weken of langer spijbelt. De school mag ook eerder melden. Sommige gemeenten hebben hierover met scholen een afspraak gemaakt. Voor jongeren van 18 tot 23 jaar houden zij dan dezelfde termijn aan als voor jongeren onder de 18 jaar: 16 uur verzuim in vier weken.

Stoppen en geen startkwalificatie
Stopt een leerling met school en heeft hij of zij geen startkwalificatie, dan krijgt de gemeente hiervan een melding. Ook als een leerling spijbelt, krijgt de gemeente een melding. De gemeente begeleidt de jongere dan terug naar school. Bij leerlingen tot 18 jaar doet de leerplichtambtenaar dat namens de gemeente. Bij jongeren van 18 tot 23 jaar doet het RMC dit.

Contactgemeente
Per RMC-regio is er één contactgemeente die de melding en registratie van voortijdig schoolverlaters coördineert. In Rivierenland voert Tiel deze taak uit.

Effectieve aanpak versterkt regio
Binnen de aanpak van het convenant 'Aanval op schooluitval' hebben het RMC Rivierenland, het voortgezet onderwijs, mbo-scholen, hulpverleners, instanties, gemeenten en in het bijzonder contactgemeente Tiel een effectieve aanpak ontwikkeld. Het RMC Rivierenland komt hierbij steeds eerder in beeld. Hiervoor heeft het RMC Rivierenland strakke afspraken met de scholen gemaakt en is het team op verschillende onderwijslocaties wekelijks te vinden. Dit blijkt succesvol: nog voordat de leerling uitvalt, is hij of zij in beeld en worden er direct (maatwerk)begeleiding en ondersteuning geboden vanuit het Loopbaancentrum van de scholen, RMC Rivierenland en de leerplichtambtenaren om hem of haar in de schoolbanken te houden. Via RMC Rivierenland werken de gemeenten dus aan de toekomst van jongeren en daarmee aan een sterk ontwikkelde regio.

Vergaderagenda


Evenementenkalender

>> meer evenementen

Meer weten?


Contactpersoon bij Regio Rivierenland is Sandra Huijnen, coördinator Team RMC.

Sandra Huijnen

Bereikbaar: ma, di en vrij

e: huijnen@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 88
m: 06 46 19 48 07