Sociale Recherche.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening

Team Sociale Recherche


Het team Sociale Recherche is gespecialiseerd in het opsporen van fraudezaken, zoals zwartwerken, werken zonder inkomsten te melden, het verzwijgen van vermogen en woonfraude. Ook wie onvolledige of onjuiste gegevens verstrekt om daar beter van te worden pleegt fraude. In ons land verdwijnen zo jaarlijks vele miljoenen euro’s belastinggeld. Daarom wordt er streng tegen fraude opgetreden.

Wat doet de sociale recherche?
Het opsporen van fraudezaken is specialistisch werk. De gemeenten die deze taken bij Regio Rivierenland hebben belegd, profiteren daarmee van de schaalvoordelen (vijf ervaren en goed opgeleide rechercheurs tegen relatief lage kosten) die een individuele gemeente doorgaans niet behaalt. Het inhuren van het team Sociale Recherche heeft de gemeenten de afgelopen jaren meer opgeleverd dan gekost. Na onderzoek van de sociale recherche konden zij namelijk ten onrechte verstrekte uitkeringen beëindigingen en/of terugvorderen. Op jaarbasis komen hiermee tonnen naar de gemeenten terug.

Meerwaarde voor gemeenten
Bundeling van de expertise van de sociaal rechercheurs levert meerwaarde op, ook in de context van de veranderende wetgeving. Gecombineerd met nieuwe opsporingsmethodes zijn we in staat een hoger rendement te realiseren. In 2013 bedroeg het opgespoord fraudebedrag € 933.000 en is er een besparing van de uitkeringslasten bij de gemeenten gerealiseerd van meer dan € 1.100.000.

Onderzoek en opsporingsmethoden
Iemand die binnen een deelnemende gemeente fraude pleegt, komt dus in aanraking met het team Sociale Recherche. Bij een vermoeden van fraude mag de Sociale Recherche naast de administratieve controle (het vergelijken van gegevens) ook andere wettelijke opsporingsmethoden gebruiken zonder de betrokkene(n) daarvan op de hoogte te stellen. Het horen van getuigen en het instellen van een buurtonderzoek kunnen daarvan deel uitmaken. Als de sociale recherche een mogelijke fraudeur op het spoor is, kan in bepaalde gevallen een strafrechtelijk onderzoek volgen. De sociale recherche maakt daarvan een proces-verbaal op voor het Openbaa r Ministerie. Op grond daarvan kan de officier van justitie besluiten om de fraudepleger te vervolgen. Deze loopt dan het risico een hoge boete of gevangenisstraf te krijgen. Als een uitkering ten onrecht betaald blijkt te zijn, zal de gemeente deze terugvorderen.

Ontwikkelingen
Onze rechercheurs ontwikkelen zich steeds verder en draaien momenteel ook 'pilots' op het gebied van fraude met studiefinanciering. Tevens hebben zij hun kennisniveau vergroot op het gebied van fraude binnen het sociaal domein (persoonsgebonden budget, PGB). De komende jaren gaat team Sociale Recherche ook meer aandacht besteden aan preventie, want voorkomen is beter dan genezen.

Vergaderagenda


Evenementenkalender

>> meer evenementen

Meer weten?


Contactpersoon bij Regio Rivierenland is manager Contractgestuurde Dienstverlening Janneke Hakkert.


Bereikbaar: di t/m vr

e: hakkert@regiorivierenland.nl
t: 0344 63 85 80