Sociale Recherche.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening

Team Sociale Recherche

Fraude opsporen, uitkeringen beëindigen en terugvorderen Ons team Sociale Recherche spoort fraudezaken op, zoals zwartwerken, werken zonder inkomsten te melden, het verzwijgen van vermogen en woonfraude. Ook wie onvolledige of onjuiste gegevens verstrekt om daar beter van te worden, pleegt fraude. Het team zorgt ervoor dat ten onrechte verstrekte uitkeringen worden beëindigd en/of teruggevorderd. Het opsporen van fraudezaken is specialistisch werk. De gemeenten die deze taken bij Regio FruitDelta Rivierenland hebben belegd, profiteren daarmee van de schaalvoordelen die een individuele gemeente doorgaans niet behaalt.
 
Toezichthouder Wmo
De Sociale Recherche heeft in 2017 een mooi resultaat neergezet. Het aantal positief afgeronde onderzoeken heeft zijn stijgende lijn in de tweede helft van 2017 doorgezet. Naast het afronden van veel onderzoeken met een positief resultaat, is ook een groot onderzoek in het kader van de Wmo gestart. Dit onderzoek loopt door in 2018, maar lijkt met een positief resultaat te kunnen worden afgerond. Een aantal gemeenten hebben de Sociale Recherche inmiddels aangewezen als toezichthouder Wmo, een aantal is dit op korte termijn van plan.
 
Dienstverleningsovereenkomst (DVO)
Een andere belangrijke ontwikkeling in 2017 is dat Werkzaak Rivierenland en de Sociale Recherche Regio FruitDelta Rivierenland samen een DVO voor onbepaalde tijd hebben opgesteld en ondertekend. Deze houdt onder andere in dat de Sociale Recherche op jaarbasis minimaal 75 bijzondere onderzoeken uitvoert voor Werkzaak Rivierenland. Dit aantal is inclusief de onderzoeken vanuit externe meldingen.

 

Vergaderagenda


Meer weten?


Contactpersoon bij Regio Rivierenland is manager Contractgestuurde Dienstverlening Janneke Hakkert.


Bereikbaar: ma t/m do

e: hakkert@regiorivierenland.nl
t: 0344 63 85 80