Inkoop.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening

Team Inkoop


Voor gemeenten is het van groot belang dat zij hun inkoop- en aanbestedingsbeleid goed uitvoeren en zich aan de complexe landelijke en Europese regels houden. Het niet-nakomen van het inkoopbeleid kan resulteren in een oordeelsonthouding of zelfs afkeuring van de accountant. Inkoop- en aanbestedingstrajecten bieden gemeenten ook veel kansen, zowel in financieel als in maatschappelijk opzicht. Ter illustratie: het inkoop- en aanbestedingsresultaat in 2013 bedroeg ruim € 9 miljoen (!). Dit is berekend over de volledige contractperiode van de afgeronde inkoop- en aanbestedingstrajecten.

Wat doet het team voor gemeenten?
Team Inkoop verzorgt voor de gemeenten die daarvoor belangstelling hebben:

  • het opstellen van en adviseren over het lokale inkoop- en aanbestedingsbeleid;
  • de (procedureel en commercieel) strategische, tactische en operationele advisering van inkoop- en aanbestedingen;
  • de operationele uitvoering van inkopen en aanbestedingen;
  • de realisatie van financiële schaalvoordelen uit regionale inkooptrajecten;
  • de realisatie van financiële voordelen door het professionaliseren van de inkoop- en aanbestedingsprocessen;
  • de beantwoording van dagelijkse eerstelijns hulpvragen over inkoop en aanbesteding.

De gemeente krijgt daarbij tegen een uurtarief (dat onder de marktprijs ligt) de beschikking over onze professionele inkoop- en aanbestedingsadviseurs.

Werkplan voor gemeenten
Het team stelt jaarlijks een werkplan op met de regionale inkooptrajecten. Dit werkplan wordt voorgelegd aan de gemeenten. Gemeenten kunnen aangeven aan welke trajecten zij willen deelnemen en tevens kunnen zij eigen trajecten en/of werkzaamheden hieraan toevoegen. De overige werkzaamheden voor een gemeente worden projectmatig ingepland.

Wie kan een beroep doen op Team Inkoop?
Iedere medewerker van een deelnemende gemeente kan een beroep doen op de dienstverlening van Team Inkoop. Voorwaarde is dat de betreffende gemeente een financiële afspraak met het team heeft.

Inkoopbeleid
Regio Rivierenland maakt bij het verstrekken van opdrachten aan externe marktpartijen gebruik van een Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit beleid heeft het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland vastgesteld op advies van het Team Inkoop. Daar waar gemeenten in deze regio gezamenlijk aanbesteden, volgen zij dit inkoop- en aanbestedingsbeleid. Elke lokale overheid in deze regio heeft eigen beleid op het gebied van inkoop en aanbesteden. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van Regio Rivierenland ligt in lijn met het beleid dat de aangesloten individuele gemeenten voeren. Daar waar meerdere gemeenten gezamenlijk aanbesteden hanteren ze het inkoop- en aanbestedingsbeleid van Regio Rivierenland, om zo op een eenduidige wijze naar buiten te treden.

Inkoopvoorwaarden
Regio Rivierenland maakt bij het verstrekken van opdrachten aan externe marktpartijen gebruik van Inkoopvoorwaarden.

Leveringen en diensten
Het Dagelijks bestuur heeft in november 2014 op advies van het Team Inkoop besloten gebruik te gaan maken van de modelvoorwaarden van het VNG voor leveringen en diensten.

Werken
Voor werken wordt het Aanbestedingsreglement Werken (ARW) 2012 gevolgd, hetgeen wettelijk bepaald is.

Voorwaarden uit 2006 vervallen
Hiermee worden voor nieuwe aanbestedingen de tot nu geldende voorwaarden voor leveringen, diensten en/of werken van 2006 niet langer meer gebruikt.

Vergaderagenda


Evenementenkalender

>> meer evenementen

Meer weten?


Contactpersoon bij Regio Rivierenland is Hans van Valkenburg, coördinator Team Inkoop.

Hans van Valkenburg

Bereikbaar: ma t/m vrij

e: inkoopbureau@regiorivierenland.nl
t: 0344 63 85 75