Inkoop.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening

Team Inkoop


Voor gemeenten is het van groot belang dat zij hun inkoop- en aanbestedingsbeleid goed uitvoeren en zich aan de complexe landelijke en Europese regels houden. Het niet-nakomen van het inkoopbeleid kan resulteren in een oordeelsonthouding of zelfs afkeuring van de accountant. Inkoop- en aanbestedingstrajecten bieden gemeenten ook veel kansen, zowel in financieel als in maatschappelijk opzicht. 

Wat doet het team voor gemeenten?
Team Inkoop verzorgt voor de gemeenten die daarvoor belangstelling hebben:

  • het opstellen van en adviseren over het lokale inkoop- en aanbestedingsbeleid;
  • de (procedureel en commercieel) strategische, tactische en operationele advisering van inkoop- en aanbestedingen;
  • de operationele uitvoering van inkopen en aanbestedingen;
  • de realisatie van financiële schaalvoordelen uit regionale inkooptrajecten;
  • de realisatie van financiële voordelen door het professionaliseren van de inkoop- en aanbestedingsprocessen;
  • de beantwoording van dagelijkse eerstelijns hulpvragen over inkoop en aanbesteding.

De gemeente krijgt daarbij tegen een uurtarief (dat onder de marktprijs ligt) de beschikking over onze professionele inkoop- en aanbestedingsadviseurs.

Wie kan een beroep doen op Team Inkoop?
Iedere medewerker van een deelnemende gemeente kan een beroep doen op de dienstverlening van Team Inkoop. Voorwaarde is dat de betreffende gemeente een financiële afspraak met het team heeft.

Inkoopbeleid
Regio Rivierenland maakt bij het verstrekken van opdrachten aan externe marktpartijen gebruik van een Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit beleid heeft het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland vastgesteld op advies van het Team Inkoop. Daar waar gemeenten in deze regio gezamenlijk aanbesteden, volgen zij dit inkoop- en aanbestedingsbeleid. Elke lokale overheid in deze regio heeft eigen beleid op het gebied van inkoop en aanbesteden. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van Regio Rivierenland ligt in lijn met het beleid dat de aangesloten individuele gemeenten voeren. Daar waar meerdere gemeenten gezamenlijk aanbesteden hanteren ze het inkoop- en aanbestedingsbeleid van Regio Rivierenland, om zo op een eenduidige wijze naar buiten te treden.

Inkoopvoorwaarden
Regio Rivierenland maakt bij het verstrekken van opdrachten aan externe marktpartijen gebruik van Inkoopvoorwaarden:

Leveringen en diensten
Het Team Inkoop maakt gebruik van de modelvoorwaarden van het VNG voor leveringen en diensten.

Werken
Voor werken wordt het Aanbestedingsreglement Werken (ARW) 2016 gevolgd, hetgeen wettelijk bepaald is.

Vergaderagenda


Meer weten?


Contactpersoon bij Regio Rivierenland is Hans van Valkenburg, coördinator Team Inkoop.

Hans van Valkenburg

Bereikbaar: ma t/m vr

e: inkoopbureau@regiorivierenland.nl
t: 0344 63 85 75