Breedband Regio Rivierenland.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening

Team Onderzoek & Ontwikkeling


Onze landelijke overheid ziet innovatie als noodzaak om onze economische groei te kunnen waarborgen. Ook binnen onze regio zetten wij steeds meer in op innovatie. Werd het in het verleden vooral ingezet op technische en productontwikkelingen, nu is het gegroeid tot een denk- en handelswijze die ook wordt toegepast bij proces-, organisatie- en sociaal- maatschappelijke vraagstukken.

Trends vertalen naar regionale kansen
Team Onderzoek & Ontwikkeling (O & O) houdt zich bezig met het onderzoeken van kansen voor onze regio. Team O & O doet in opdracht van het Dagelijks Bestuur onderzoek naar nieuwe diensten en producten voor de gemeenten. Waar nodig, ontwikkelt het team deze verder tot een operationeel eindproduct. Om aan deze opdracht invulling te geven, signaleert hij lokaal, provinciaal, nationaal en Europees niveau trends en ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de regio en vertaalt deze naar kansen voor onze gemeenten. Hij doet dit in opdracht of autonoom.

Core-business Team O & O
De core-business van dit team is het:
• ontwerpen en (be)denken van regionale projecten volgens het businessmodel;
• zoeken naar nieuwe oplossingen;
• samenbrengen van individuele krachten van afzonderlijke gemeenten;
• etaleren en op de kaart zetten van onze regio (marketinginnovatie).
Het team werkt efficiënt en effectief. Aan de hand van heldere projectvoorstellen c.q. business-cases werkt hij de voorliggende onderzoeks- en ontwikkelingsvragen uit in kleine projectteams.

Alvast wat voorbeelden
Een concreet voorbeeld van het werk van Team O & O is het Breedbanddossier. Hiermee zetten wij in op een open innovatiemodel en betrekken we businesspartners bij ons onderzoek naar alternatieve oplossingen voor het breedbandvraagstuk. Ook ontwikkelen we een managementtool dat de prestaties van de organisatie in één oogopslag weergeeft, bereiden we een rapport voor op het gebied van informatiebeveiling en bekwamen we ons verder op het gebied van vastgoedmanagement. En dit is nog maar het begin; de komende jaren zullen nog meer producten en diensten volgen. 

Team O & O werkt nauw samen met het Projectenbureau.

Vergaderagenda


Evenementenkalender

>> meer evenementen

Meer weten?


Contactpersoon bij Regio Rivierenland is Stan Herms, coördinator Team Onderzoek & Ontwikkeling.

Stan Herms

Bereikbaar: ma t/m do

e: herms@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 73 

Huidige projecten

Team O&O werkt momenteel aan:

 

Breedband in Rivierenland

Documentaire over het nut en de noodzaak van breedband als basisvoorziening voor iedereen in Rivierenland.