website header.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening

Informatie over inburgering - voor asielmigranten

Regio Rivierenland helpt jou bij je inburgering, namens de gemeenten. Je begint met gesprekken met de inburgeringsconsulent van Regio Rivierenland. We noemen dat de Brede Intake. Dat gaat over;

 • wie ben je?
 • hoe gaat het met jou?
 • wat heb je voor opleiding gedaan?
 • wat voor werk heb je gedaan?
 • wat zijn je wensen en plannen in Nederland?
 • hoe snel kun je Nederlands leren? Je doet daarvoor een toets: de leerbaarheidstoets

Plan Inburgering en Participatie (PIP)

Na de gesprekken maken we samen een plan, daarin staat:

 • Hoe je Nederlands gaat leren. Dit is de leerroute die je gaat volgen.
 • Wat je gaat doen voor werk of vrijwilligerswerk.
 • Hoe je gaat leren over normen en waarden in Nederland. Dit is het PVT.
 • Welke begeleiding je krijgt.
 • Andere afspraken met Regio Rivierenland

Maatschappelijke begeleiding

Het is belangrijk dat je je thuisvoelt en mee kunt doen in de samenleving. Daarom helpt Sociom jou de eerste tien weken met allerlei praktische zaken. Want er komt veel op je af na de verhuizing van het AZC naar je gemeente. 

Na tien weken neemt de lokale welzijnsorganisatie het over. Samen met hen ga je je dorp of stad beter leren kennen. 

Leerroutes

Er zijn 3 leerroutes. De inburgeringsconsulent kiest een leerroute voor je.

 1. B1-route. In de B1-route leer je de Nederlandse taal op B1-niveau: daarmee kun je betaald werk of vrijwilligerswerk gaan doen. Aan het eind van de B1-route doe je examen.

 2. Onderwijsroute. Wil je graag naar het MBO, het HBO of de universiteit? Dan kun je de onderwijsroute volgen. Je leert dan snel goed Nederlands. Je krijgt ook andere lessen, bijvoorbeeld rekenles en Engels. Aan het eind van de onderwijsroute doe je examen: Staatsexamen nt2. Na de de onderwijsroute kun je verder leren aan een beroepsschool of universiteit. 
 1. Zelfredzaamheidsroute (Z-route). Misschien zijn de B1-route en onderwijsroute te moeilijk. Dan doe je de zelfredzaamheidsroute (Z-route). Je leert zo goed mogelijk Nederlands. Zo kun je straks veel dingen in Nederland zelf doen, of met een beetje hulp. Bijvoorbeeld naar de dokter, met de juf of meester van je kind praten of meedoen aan een activiteit in je buurt. Aan het eind van de Z-route heb je een gesprek met de inburgeringsconsulent. We kijken dan of je  alle onderdelen van je inburgeringsplan (PIP) hebt gedaan.

Kennis over Nederland

Je krijgt in je leerroute ook les over Nederland. Dit heet Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). je leert hoe dingen hier geregeld zijn, bijvoorbeeld het onderwijs en het openbaar vervoer. Je doet voor KNM een apart examen. Mensen die de Zelfredzaamheidsroute volgen, doen geen examen. Zij volgen wel lessen KNM.

In je Plan Inburgering en Participatie vertellen we je meer over wanneer en waar je KNM volgt. 

Meedoen en inburgering: de participatieverklaring

Onderdeel van inburgering is ook: leren wat in Nederland belangrijk is. En hoe je kunt meedoen aan de samenleving. Bijvoorbeeld:

 • Iedereen in Nederland is gelijk.
 • Iedereen mag naar school.
 • Iedereen mag zeggen wat hij vindt.
 • We zorgen voor onszelf. En we helpen elkaar. De overheid helpt mensen die dat nodig hebben

Daar hebben we een gratis cursus voor, de PvT. In totaal kost dit 12 uur. In je Plan Inburgering en Participatie staat wat je precies gaat doen voor het PVT.

Werk en inburgering (MAP)

Een belangrijk doel van uw inburgering is dat je betaald werk vindt. Je doet daarom ook de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). Meedoen aan de MAP is gratis. Je leert bijvoorbeeld:

 • welke soorten beroepen er zijn
 • welke beroepen passen bij je opleiding
 • welke beroepen passen bij het werk dat je eerder deed
 • wat je hiervoor in Nederland moet kunnen en nodig heeft
 • hoe je een baan kunt zoeken
 • hoe je kunt solliciteren

Ook doe je ervaring op met werken in Nederland. Je gaat bijvoorbeeld een paar dagen bij een bedrijf meekijken en meewerken. Of je wordt vrijwilliger.

Voor wie is de MAP?

 • Volg je de B1-route of de Zelfredzaamheidsroute, dan doe je de MAP.
 • Mensen die de Onderwijsroute volgen, hoeven geen MAP te doen. Zij gaan nog een opleiding doen na hun inburgering.

Geldzaken

Ben je asielmigrant? Dan betaalt de gemeente je inburgeringscursus. 

Heb je recht op een bijstandsuitkering? Dan helpen we je ook met andere geldzaken. We zorgen dat belangrijke dingen betaald worden met je uitkering. Bijvoorbeeld de huur van je huis. Dit doen we 6 maanden lang. De gemeente helpt je ook om meer te leren over omgaan met geld in Nederland.

Vergaderagenda