Leerplicht.jpg
RMC.jpg
Informatisering&Automatisering.jpg
Breedband Regio Rivierenland.jpg
Sociale Recherche.jpg
Inkoop.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening

Wat is Contractgestuurde Dienstverlening?


Contractgestuurde Dienstverlening (CgD) is een uitvoeringsdienst van Regio Rivierenland, bestaande uit zes specialistische teams:
1. Leerplicht
2. Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters (RMC)
3. Inkoop
4. Sociale Recherche
5. Onderzoek & Ontwikkeling 
6. Informatisering & Automatisering

Wat doen de teams?
De teams voeren gemeentelijke taken uit. Dit doen zij namens de gemeenten en zij leggen daarover aan de gemeenten verantwoording af. Met elke gemeente worden maatwerkafspraken gemaakt over welke taken tegen welke kosten worden uitgevoerd. De gemeenten beslissen zelf van welke diensten zij gebruik willen maken en in welke mate.

Waarom schakelt een gemeente CgD in?
Door gemeentelijke taken door het onderdeel Contractgestuurde Dienstverlening te laten uitvoeren, profiteren de gemeenten van de schaalvoordelen die Regio Rivierenland biedt: inhoudelijke kennis van de materie tegen relatief lage kosten. Bovendien kunnen de medewerkers binnen de teams elkaar vervangen, zodat de kwetsbaarheid kleiner is dan doorgaans in een gemeentelijke organisatie.

Contractgestuurde Dienstverlening Magazine
Al het nieuws over de teams, hun resultaten en alle ontwikkelingen binnen de dienst verschijnen in het Contractgestuurde Dienstverlening Magazine.   

Vergaderagenda


Evenementenkalender

>> meer evenementen

Meer weten?


Contactpersoon bij Regio Rivierenland is manager Contractgestuurde Dienstverlening Janneke Hakkert.Bereikbaar: di t/m vr

e: hakkert@regiorivierenland.nl
t: 0344 63 85 80