RMC.jpg

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming


Team RMC, ondergebracht bij Regio Rivierenland, is in opdracht van alle gemeenten van Regio Rivierenland belast met de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt per 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving. De AVG bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Elke organisatie, dus ook Regio Rivierenland, heeft als gevolg van de Verordening meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens.

Eén van de verplichtingen die uit deze verordening voortvloeit is het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming (FG).
Bij Regio Rivierenland betreft dit de heer A. (Arie) van Cuylenborg, te bereiken via fg@regiorivierenland.nl.

U kunt contact opnemen met de heer van Cuylenborg voor het vermoeden of het constateren van een datalek bij de Rivierenlandse gemeenten voor dit onderwerp en vragen over de toepassing van de AVG bij Regio Rivierenland.

Contact

Bezoekadres:
Burg. V. Lidth de Jeudelaan 3
4001 VK Tiel


Postadres:

Postbus 137
4000 AC Tiel

e: fg@regiorivierenland.nl