Over het RMC.jpg

Wat staat er in de wet?

Onze wettelijke taak


In de RMC-wet is vastgelegd dat we het voortijdig schoolverlaten van niet-leerplichtigen moeten terug dringen. Dát is precies de wettelijke taak van het RMC. Daarvoor is in de wet onder andere vastgelegd dat scholen hun niet-leerplichtige schoolverlaters tot 23 jaar moeten melden aan ons. Wij moeten:

  • de melding van voortijdig schoolverlaters organiseren en coördineren;
  • de voortijdig schoolverlaters registreren en monitoren;
  • afspraken maken met scholen, gemeenten en andere instanties gericht op het voorkomen van voortijdige schooluitval. Hierbij horen ook de afspraken over verantwoordelijkheid en inzet;
  • een regionaal netwerk van deze instellingen tot stand brengen;
  • de preventie en terugdringen van voortijdige schooluitval coördineren.